Drönare ska underlätta förvaltarnas arbete

I september påbörjade Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, ett digitalt pilotprojekt där drönare skannar av fastigheter ute i beståndet. Och nu undrar vi givetvis – hur gick starten?

– Bra, hittills har vi skannat av fasader, tak och mark på två av våra befintliga fastigheter, St. Mårten och Rådhusrätten. Nu efterbehandlas de foton och det datapunktmoln som drönaren producerat. Detta kommer sedan att levereras som en 3D-modell, en ”digital tvilling” av fastigheterna, berättar Henriette Jareklew, digital utvecklare på LKF.

Henriette Jareklew på LKF.

Den digitala modellen kommer sedan användas när bolaget ska planera för underhålls- och ombyggnationsinsatser. Syftet med det nya arbetssättet är att underlätta arbetet för LKFs förvaltare, eftersom modellen kommer fyllas på med ny information löpande. På sikt är även tanken att hyresgästerna ska kunna anmäla fel genom att peka ut dem digitalt i 3D-modellen.

– Vid andra tillfällen sen kan drönaren användas till att exempelvis besiktiga tak eller leta efter värmeläckage med mera. Men det är alltså inget som tillhör just detta projekt, förtydligar hon.

Varför just de nämnda fastigheterna, St. Mårten och Rådhusrätten?
– Vi ville välja två helt olika typer av fastigheter, för att se hur arbetssättet fungerar vid helt olika förutsättningar. St. Mårten är äldre hus med lite ”vinklar och vrår” medan Rådhusrätten är ett område som byggdes i slutet på 60-talet med raka huskroppar som är väldigt lika.

Hur initierades projektet, och varför?
– Egentligen arbetar vi i två parallella projekt, som har många beröringspunkter. Det var behovet av att på riktigt få en effektivare och enklare process kring underhållsplanering och framtagning av underhållsplaner som var den tändande gnistan.

– I det projektet ska vi bland annat inventera några av våra fastigheter. I samband med att inventeringen planlades startade vi parallellt upp projektet där vi samtidigt kommer att skanna samma fastigheter som inventeras. På så sätt kommer vi att få ännu mer och korrekt information om våra utvalda fastigheter. Vi kommer också att kunna skapa ytterligare värden för underhållsplaneringen, genom att komplettera med den inskannade modellen.

Det låter som att det behövs en hel del samordning?
– De båda tätt hopknutna parallellprojekten, skulle jag vilja säga, är unika på flera sätt. Ett av dessa är att alla inblandade leverantörer samverkar väldigt tätt och transparant med varandra. I projekten är det Planima som står för ett modernt och öppet underhållsplaneringssystem, Sustend ansvarar för inventering och planering kring hur detaljerad underhållsplanen ska vara och Zynka group ansvarar för drönarskanning och framtagning av 3D-modell, samt att stoppa in fastighetsinformation i modellen.

Hur har ni gått tillväga för att förankra det nya arbetssättet internt?
– Vi har arbetat i en projektgrupp där vår drift och förvaltning varit väl representerade. Vi har vänt och vridit på alla möjligheter och förslag. Det har varit viktigt att alla har fått lyfta sina tankar och berätta hur de skulle vilja jobba framåt.  Här har vi inte stressat, utan verkligen låtit det ta sin tid. Vi har varit ute och tittat på olika verktyg och lyssnat på olika organisationer kring hur de arbetar. Det här arbetet tog ungefär nio månader.

– Slutresultatet har blivit väldigt, väldigt bra. Alla är positiva och väldigt taggade på det nya arbetssättet med drönare och 3D-modeller. Så, med en gedigen förankringsprocess har vi positiva och engagerade projektdeltagare som blivit fantastiska ambassadörer, som gärna berättar för övriga kollegor om satsningen.

Att det flyger drönare utanför fönstret hör kanske inte till vanligheterna, hur har ni jobbat med hyresgästkommunikationen?
– Huvudbudskapet var att vi vill förbättra planeringen av vårt underhållsarbete i våra befintliga hem och att vi nu provar en ny teknik för detta. Ju bättre vi kan planera vårt underhåll, desto bättre boende får våra kunder.

– Vi var också väldigt noga med att informera i god tid och om hur skanningen skulle gå till. Det är viktigt för oss att ingen av våra kunder skulle känna sig störd eller övervakad.

Har ni fått några reaktioner?
– Över lag har de varit väldigt positiva till drönarskanningarna. En del har hört av sig och uttryckt hur kul det känns att bo hos en fastighetsägare som vill utvecklas och ligga i framkant. Någon av våra kunder ville få ytterligare information kring skanningsprocessen, innan den kände sig helt trygg. Men det löste sig också bra.

När görs de första utvärderande insatserna?
– En väldigt tidig titt på resultatet så här långt gjordes redan den 8 oktober, då samlades projektaktörerna tillsammans med delar av förvaltningen för att visa hur långt vi kommit i projektet. Det var en väldigt rolig och trevlig förmiddag, vi fick mycket positiv respons från förvaltningen.

Hur länge pågår piloten?
– Tanken är att den ska pågå till och med första kvartalet 2021, då ska båda parallellprojekten utvärderas. Då utvärderar vi 3D-modellen, nyttan av informationen som vi kan få till oss via 3D-modellen, vilken information som är bra och vad som kanske fattas. Vi kommer även att utvärdera det nya arbetssättet för underhållsplanering och utifrån detta besluta om vi ska skala upp och fortsätta arbetet med resterande bestånd.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Henriette Jareklew kom till LKF i maj 2019 då hon anlitades som konsult för att driva diverse digitaliseringsprojekt. Sedan årsskiftet är hon anställd på LKF som Digital ledare/ Innovationsansvarig.

Drönarna är en del av många delar inom LKFs digitaliseringsarbete?

– Ja, det stämmer att vi har en hel del i vår portfölj när det gäller digital transformation. Vi jobbar med en digital förändringsresa både internt, med våra interna arbetsprocesser, och ut mot våra kunder för att ge dem så många digitala tjänster som möjligt.

– Stort fokus just nu ligger på att vara med och utveckla den smarta stadsdelen Brunnshög i Lund. Här bygger LKF flera hus. Ett av husen, som heter Xplorion, är en smart byggnad som dessutom kommer att vara vårt framtida Living Lab. Där kommer vi att pilotlansera våra smarta hem-funktioner och digitala tjänster, innan vi skalar upp dem vidare till resten av vårt bestånd.

Läs mer om den framväxande stadsdelen Brunnshög

Lunds Kommuns Fastighets AB bildades 1947 och är sedan dess ett helägt kommunalt bolag. De bygger runt 300 nya bostäder varje år. Fastighetsbeståndet består i dagsläget av cirka 10 000 bostäder, vilket utgör runt 40 procent av alla hyresrätter i Lunds kommun. Fler än 20 000 lundabor har sitt hem hos LKF. Bolaget äger även flertalet av kommunens äldreboenden, stadsdelscentrum samt affärslokaler i Lund centrum.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega