Nöjda hyresgäster under pandemin

De vänstra staplarna för varje storleksklass visar resultatet för 2020.

Trots ett turbulent 2020 är kundnöjdheten fortsatt hög hos landets hyresgäster. Det visar kundundersökningarna som genomfördes förra året tillsammans med AktivBo.

Pandemin innebar många dramatiska förändringar för landets bostads- och lokalhyresgäster och deras hyresvärdar.

Bland annat har bostadsbolagen haft svårare att åtgärda fel i bostäder på grund av smittrisken, många medarbetare har arbetat hemifrån och sjukfrånvaron har sannolikt ökat.

Några viktiga trender som förändrat hyresgästernas vardag listades när AktivBo under Benchmark Event kommenterade resultatet i kundundersökningar i en tredjedel av Sveriges hyresbestånd och cirka 15 000 lokaler.

Trender som påverkat bostadshyresgästerna

 • Hyresgästerna tillbringar mer tid hemma.
 • Det har skett en ökad användning av digitala tjänster och kommunikation.
 • Antalet anmälda brott ökade.
 • Sysselsättningen minskar.

Trender som påverkat lokalhyresgäster

 • Många företag är ekonomiskt ansträngda.
 • Ett ökat antal konkurser.
 • E-handeln är större än någonsin.
 • Allt fler anställda arbetar hemma.

Martin Gustafsson och Frida Kullh på AktivBo kommenterade resultatet.

Kvitto på bra arbete
Kort sagt fanns många utmaningar för bostadsbolagen 2020. Men den som trodde att resultatet i kundundersökningarna bara skulle påverkas negativt av covid-19 fick fel. Det visar sig bland annat i att hyresgästerna tycker att servicen förbättrades.

– Under 2020 steg den totala servicen med 0,8 procentenheter på aggregerad Sverige-nivå. Det är 0,2 procentenheter större ökning än 2019. Det här är ett kvitto på att allt det arbete som läggs ner varje dag verkligen uppmärksammas av hyresgästerna, sa Frida Kullh, sverigechef på AktivBo.

Hela resultatet
AktivBo sammanfattade de stora tendenserna i undersökningarna så här:

 • Servicen fortsätter öka. Serviceindex 2020 var det högsta som någonsin uppmätts.
 • Covid-19 har bidragit till stora lyft i vissa frågor, men också påverkat negativt framför allt när det handlar om hjälp vid felanmälan, men det är relativt små förändringar.
 • Hyresgästerna känner sig fortfarande trygga och den upplevda tryggheten ökar.
 • Flera frågor som rör felanmälan har haft en negativ utveckling under 2020. Det är inga dramatiska skillnader, men det är där tillbakagången syns under pandemin.
 • Minskad sysselsättning och ekonomiska utmaningar har inte nämnvärt påverkat hyresgästerna syn på om de får valuta för hyran. Lokalhyresgäster tycker till och med att de får mer valuta för hyran.
 • Trots ökad digital mognad vill hyresgästerna fortfarande helst felanmäla via de klassiska kanalerna telefon och Mina sidor.

Viktigt att informera
När det gäller kontakten mellan hyresgästerna och hyresvärden var hyresgästerna nästan lika nöjda som tidigare. Och när det gäller att få tag i rätt person hos hyresvärden var hyresgästerna till och med lite mer nöjda 2020 än 2019.

Frida Kullh berömde bostadsbolagen som hon menar har varit duktiga med att informera hyresgästerna och därmed ökat förståelsen för att pandemin kan innebära att det tar lite längre tid att få hjälp med felanmälningar eller svar på frågor.

– Det är intressant på många sätt att covid-19 inte har påverkat mer på de här frågorna. Och det är som Frida säger att det beror på ert fantastiska arbete och initiativen som era medarbetare och kollegor har tagit, sa Martin Gustafsson, affärsutvecklingschef på AktivBo.

Tryggheten sticker ut
Många bolag har varit oroliga för att tryggheten ska påverkas negativt under pandemin. Fler hyresgäster tillbringar mer tid hemma, kontaktytorna mellan hyresgästerna blir fler och distansundervisningen på gymnasiet leder till att fler ungdomar vistas i bostadsområdena. Dessutom ökade antalet anmälda brott under 2020.

Men när det gäller den upplevda tryggheten i bostäder enligt undersökningarna som gjorts tillsammans med AktivBo så ökade den från 79,3 till 80 förra året. Och tittar vi på undersökningarna de senaste tre åren har tryggheten ökat från cirka 77 till 80.

– Många andra undersökningar som görs påvisar ju ofta generellt att medborgarna upplever en större otrygghet. Men utifrån de frågorna vi ställer i undersökningen ser vi en annan utveckling, sa Martin Gustafsson.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega