Partnertext från AktivBo

Så tycker hyresgästerna om bostadsbolagens hållbarhetsarbete


AktivBos nya rapport om vad hyresgästerna anser om fastighetsbolagens hållbarhetsarbete har just kommit. Där framgår att kunderna vill ha en miljömedveten värd och att det är viktigt med bra källsortering – men att de saknar vissa områden.

Hållbarhet är idag centralt för fastighetsbranschen. Det utgör en viktig del i förvaltningen och är kopplat till långsiktiga strategiska mål och stora investeringar. För att fastighetsbolagen ska få en större förståelse kring vad hyresgästerna tycker i de här frågorna har AktivBo tillsammans med sina kunder tagit fram en standardiserad undersökning på temat Hållbarhet. Resultatet från de 87 000 tillfrågade hyresgästerna kan du läsa mer om här.

Viktigt med miljömedveten värd
Det är tydligt att hyresgästerna tycker att det är viktigt att deras fastighetsägare är miljömedveten och agerar miljömedvetet. Hela 86,8 procent av alla hyresgäster tycker att det är ganska eller mycket viktigt att bo hos en miljömedveten hyresvärd. Kvinnor tycker i högre utsträckning att det är viktigare än män, 90,2 procent jämfört med 83,1 procent för männen.

Hos vem ligger ansvaret?
Nästan en tredjedel, 30 procent av de tillfrågade, anser att det är hyresgästerna själva som ansvarar för att kunna agera miljömedvetet. Samtidigt anser nästan en av fem hyresgäster (18,8 procent) att det är fastighetsägarens ansvar.

Bra förutsättningar för källsortering
Tre av fyra hyresgäster svarar att förutsättningarna för att kunna källsortera i lägenheten är ganska eller mycket bra. Hushåll som består av tre personer eller fler tycker att förutsättningarna är sämre än de som bor i ensamhushåll.

En annan tydlig skillnad kan vi se mellan yngre och äldre respondenter, där de äldre (över 70 år) är betydligt nöjdare med möjligheterna till källsortering i lägenheten än de yngre (20–29 år).

Även om de flesta hyresgäster generellt upplever att det finns bra möjligheter till källsortering finns det också en efterfrågan på mer.

När vi tittar närmare på vad hyresgästerna känner att de saknar idag kan vi se att Grovavfall, Textilier och Mindre elektronik efterfrågas. 56,2% svarar att de också skulle önska att hyresvärden erbjuder möjligheten att återvinna textilier.Knappt hälften vill förändra sitt beteende
Att många hyresgäster är villiga att källsortera ser vi tydligt. Däremot är färre villiga att förändra sina beteenden för att minska el/värme och vattenförbrukning. I resultatet ser vi att knappt hälften av alla hyresgäster skulle kunna tänka sig att förändra sina beteenden – och det oberoende av ålder.


Över 8 av 10 är nöjda med kollektivtrafiken
86 procent av alla hyresgäster som svarade anser att kollektivtrafikens utbyggnad är ”ganska” eller ”mycket bra”, men det finns stora geografiska skillnader. Mellan de orter som får bäst betyg av hyresgästerna och det med lägst, skiljer det nästan 15 procentenheter.

Endast en mindre del av hyresgästerna är intresserade av att ge upp sin bil även om det fanns möjlighet att använda en bilpool. 15 procent svarar att de kan tänka sig att göra sig av med bilen medan en tredjedel av alla tillfrågade hyresgäster svarar att de inte skulle kunna tänka sig det.

Ladda ner hela rapporten

Här kan du ta del av hela rapporten. För frågor, mer detaljerade data eller en djupare analys kontakta gärna AktivBo. Om du är intresserad av att delta i nästa Hållbarhetsundersökning, eller har andra frågor om själva undersökningen går det bra att kontakta Adam Krapf på adam.krapf@aktivbo.se.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega