Partnertext från Familjebostäder

”Medarbetarna är vår främsta styrka”

Häng med när Familjebostäders förvaltningschef Joakim Lundberg berättar om sin syn på ledarskap och varför det är så viktigt med ett starkt medarbetarskap. 

Med en lång bakgrund inom fastighetsförvaltning och ledarskap hos bland annat HSB landade han i december 2018 hos allmännyttiga Familjebostäder. Uppdraget: Förvaltningschef. Idag har Joakim Lundberg ansvar för Familjebostäders förvaltningsenhet om totalt 150 medarbetare. Han är chef över 12 chefer och en underhållstrateg, ett uppdrag med många intressanta och roliga utmaningar enligt honom själv.

Kunden alltid i fokus
Joakim berättar att han vill jobba genom sina medarbetare och skapa tillit, förståelse och delaktighet för vad de ska göra tillsammans. Sedan han kom till Familjebostäder har han haft många frågor för ögonen, men lyfter särskilt fram nya arbetssätt för en mer lönsam och effektiv organisation, kunderbjudandet och trygghetsfrågan.

– Tillsammans med mina medarbetare har jag tittat mycket på hur vi kan utveckla våra arbetssätt för att förbättra vårt erbjudande, vår service och hyresgästernas boendemiljöer. Att vara hyresgäst hos Familjebostäder ska innebära en enklare vardag, menar Joakim.

Han berättar att det har varit viktigt för honom att skapa snabbare beslutsvägar och flytta ut mandat och befogenheter så nära hyresgästen och fastigheten som möjligt.

– De som jobbar närmast kunden och fastigheten ska ha möjlighet att påverka och själva fatta snabba beslut, menar han. Medarbetarnas lokalkännedom, samlade kunskaper och erfarenheter blir enormt kraftfulla när de används på rätt sätt.

Jobbet som förvaltningschef handlar till stor del om att visualisera en tydlig målbild om vart bolaget är på väg och därefter skapa förutsättningar för medarbetarna att vara handlingskraftiga och glänsa i sina yrkesroller.

Förebyggande förvaltning
Den senaste tiden har Joakim haft ett stort fokus på det han kallar ”förebyggande förvaltning”. Idag har förvaltningsenheten till exempel en nollvision för felanmälningar i allmänna utrymmen – ett viktigt mål som hela förvaltningen jobbar mot.

– Vi behöver i så hög grad som möjligt planera vårt arbete, förekomma våra kunder och förutse vad som händer i och kring fastigheterna, förklarar han.

Fokus ligger därför på att frigöra tid från medarbetarna så att de får möjlighet att jobba mer förebyggande. Det handlar till exempel om att använda mer kostnadseffektiva (gärna digitala) lösningar i relation till våra hyresgäster och leverantörer. Ambitionen är att skala bort och automatisera en del av dom arbetsuppgifter som idag medför manuella och tidsineffektiva moment.

– I slutändan handlar allt om att vi vill underlätta tillvaron för våra hyresgäster, understryker han.

Trygga boendemiljöer
Hos Familjebostäder finns sedan många år ett stort fokus på att ligga i framkant med arbetet inom trygghet och social hållbarhet. Förvaltningsorganisationen, som Joakim ansvarar för, har även ett stort fokus på att utveckla och förbättra hyresgästernas boendemiljöer. Förutom den löpande förvaltningen handlar det även mycket om ett systematiskt underhållsarbete och om välkomnande utemiljöer. Lite förenklat kan man säga ”rent, tryggt och säkert”.

– Det är ett av våra absolut viktigaste uppdrag att se till att våra hyresgäster känner sig trygga och säkra med livet i och kring fastigheten, säger han. Vi behöver se och förstå boendemiljön och vårt arbete med kundens ögon.

– Det är ett otroligt spännande och roligt uppdrag jag har. Och en central del för mig och mina medarbetare är att skapa ett lite tryggare och mer hållbart Stockholm.

”Måste inte ha alla svaren själv”
Joakim berättar hur han ser på sig själv som en möjliggörare, snarare än den som alltid har alla svar.

På frågan om vad hans hjärta klappar lite extra lyser tre saker lite extra klart; människor, mål och kundfokus. Fokus i hans eget ledarskap har under flera år har varit att jobba upp medarbetarnas interna stolthet.

– Framgångsrika lag och organisationer har utöver en tydlig målbild också en etablerad värdegrund med en stark medarbetarkultur präglad av intern stolthet. För oss som serviceorganisation hoppas jag att det ska synas i dialogen och mötena med våra kunder, men också internt i bolaget, menar Joakim.

Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar kring kompetensförsörjning. Vad ser han är den största utmaningen för Familjebostäder och branschen framöver?

– Jag tror det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare med en fortsatt stark medarbetarkultur men också att ligga långt fram med utveckling, automatisering och digitalisering av tjänster. Det kan vara nya tjänster, förenklade arbetssätt men också kompetensväxling och att skapa ännu tydligare karriärvägar för våra medarbetare.

Framöver kommer sannolikt behoven av nya kunskaper och kompetenser än de som traditionellt finns i ett fastighetsbolag att bli tydliga. Då, menar Joakim, behöver branschens ledare och chefer tänka i ett bredare perspektiv och fortsätta jobba för att våga utveckla sina medarbetare.

– Jag måste inte ha alla svaren själv, men jag behöver omge mig av kunniga medarbetare som tillsammans kan ta kloka beslut.

– Medarbetarna är vår absolut främsta styrka och framgångsfaktor – och det vill jag att de ska känna, avslutar han.

Text: Sofia Lindestad, Familjebostäder
Foto: Olof Holdar

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega