Nytt lärlingsavtal kan lösa kompetensbristen

Susanne Svensson på Fastigo ser nya möjligheter för kompetensförsörjningen.

Fastighetsbranschen har fått sitt första lärlingsavtal. Det här är en jättemöjlighet för våra medlemsföretag, säger Susanne Svensson, ansvarig förhandlare på Fastigo.

Arbetsgivarorganisationen Fastigo har tecknat ett lärlingsavtal med Fastighetsanställdas förbund och Kommunal. Avtalet som redan har börjat gälla ger Fastigos medlemsföretag möjlighet att under 6–24 månader provanställa lärlingar med lite lägre lön.

– Att vi tillsammans med våra parter har öppnat den här möjligheten är faktiskt ganska unikt. Det innebär ju ändå ganska stora ingrepp i det som ligger varmt om hjärtat för LO-sidan. Så vi är jättestolta och glada. Och det innebär ju ett förtroende för att våra arbetsgivare kan hantera det här på ett bra sätt. Annars skulle vi aldrig fått igenom det, säger Susanne Svensson som har varit ansvarig för förhandlingarna på Fastigo.

Så fungerar Lärlingsanställning

  • Alla företag som är medlemmar i Fastigo och som omfattas av Fastighet eller Kommunals avtal kan använda den nya särskilda anställningsformen som kallas Lärlingsanställning.
  • Lärlingsanställningen ska vara lägst 6 och högst 24 månader. Båda parter kan avbryta anställningen med en månads varsel och skriftlig underrättelse.
  • Arbetsgivaren ska genomföra en validering och göra en individuell utbildningsplan efter lärlingens och företagets behov. Det ska hela tiden finnas en handledare.
  • Lönen ska lägst vara 75 procent av lägsta lön för nyanställda första anställningsåret och lägst 80 procent om det blir ett andra år.
  • Det är olika regelverk för avtalen när företag ska anställa en lärling. På Kommunals avtal ska det tecknas en lokal överenskommelse för att börja tillämpa avtalet, vilket inte behövs med Fastighets avtal.

Två syften med avtalet
Parterna har arbetat med att ta fram det nya avtalet under tre år. Susanne Svensson berättar avtalet har två syften. Dels att säkra kompetensförsörjningen i bolagen, dels att kunskapsutbytet mellan lärlingar och andra medarbetare kan öka bådas kompetens.

– Fastighetsbranschen står och har under längre tid stått inför ett generationsskifte. Och syftet med lärlingsavtalet är att det ska vara en modell för att hitta ytterligare en väg in till vår fantastiska bransch. Vi har ju skolor och utbildningar och vi får praktikplatser, men det kommer inte att räcka för att täcka behovet i framtiden.

Stort behov av arbetskraft
Man kan se hela anställningen som en introduktion där lärlingen får utföra olika uppgifter som finns på arbetsplatsen, allt från färdighetsträning till varierande arbetsuppgifter som kan vara lite mer utmanande.

– Våra medlemsföretag växer och har ett behov av arbetskraft och det är inte alltid de hittar rätt kompetens. Nu finns en möjlighet att ta in någon och lära upp dem efter precis de behoven som man har på arbetsplatsen, säger Susanne Svensson.

Valideringsprocessen
När ett bolag anställer en lärling ska en validering genomföras. I fastighetsbranschen används Faval, som är ett valideringsverktyg för fastighetsbranschens olika yrkesroller. Därefter ska bolaget lägga upp en individuell utbildningsplan.

Utbildningsplanen ska anpassas både efter lärlingens behov av utbildning och introduktion och företagets behov av kompetens, så att man matchar behoven.

Möjlighet att skräddarsy
Susanne Svensson berättar att avtalet inte slår fast exakt hur mycket av lärlingens arbetstid som ska bestå av utbildning och introduktion.

– Vi har inte definierat att det måste vara till exempel 25 procent utbildning eller introduktion, utan det där måste skräddarsys. Vi har bara bestämt att lärlingsanställningen kan vara lägst 6 och högst 24 månader, men självklart kan parterna komma överens om andra anställningstider inom det spannet.

Rättvisare lönesättning
Arbetsgivare kan välja att betala mer än 75 procent första året och 80 procent andra året av lägsta lön för nyanställda enligt kollektivavtalet. Däremot kan de inte betala mindre.

– Tidigare har det varit lite svårt att ta in någon på lägsta lön som i våra avtal innebär att du ska vara 20 år och få en lön som är ganska hög. Så du kan komma utan någon som helst yrkeserfarenhet och det är det som företagen ibland har tyckt är lite svårt att förklara internt. Men det här är en jättemöjlighet för våra medlemsföretag att skräddarsy utifrån egna kompetensen och de man tar in.

10 000 nya medarbetare
Susanne Svensson tror att avtalet kommer innebära en stor skillnad för bolag som behöver täcka sitt kompetensbehov inför framtiden.

– Många bolag som står inför en stor generationsväxling och i vår bransch är det inte bara en generationsväxling utan också en kompetensväxling där vi behöver fler tekniskt kunniga personer. Vi brukar ju säga att vi behöver 10 000 nya medarbetare i hela vår bransch, men det är tveksamt om det räcker.

Skapar nya jobb
Lärlingsavtalet kan till exempel öka möjligheterna för Fastigos medlemsföretag att anställa ungdomar eller hyresgäster i utsatta områden som har svårt att få jobb.

– Nu ökar arbetslösheten bland ungdomar och utrikes födda. En del har kanske jobbat i servicebranschen där jag tror att vi skulle kunna hitta många fantastiskt bra medarbetare till vår bransch, säger Susanne Svensson.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega