Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Därför certifierar Fabege 100 procent

– Certifieringen gynnar affären, säger Fabeges hållbarhetschef Mia Häggström.

Fabege har certifierat hela sitt förvaltningsbestånd i år. Bolagets hållbarhetschef Mia Häggström berättar om fördelarna för förvaltningen.

Fabege har hållbarhetscertifierat 32 fastigheter om 500 000 kvadratmeter i år. Det innebär att Fabege är det fastighetsbolag som har hållbarhetscertifierat flest kvadratmeter 2019.

Mia Häggström ser certifieringarna som ett bra verktyg för att skapa en långsiktig fastighetsförvaltning med tydlig målstyrning. Det handlar inte om engångsinsatser utan ger långsiktiga positiva effekter och certifikaten kommer dessutom löpande att verifieras.

Struktur och förståelse
– Det är ett väldigt metodiskt sätt att jobba med hållbarhetsfrågan inom ramen för förvaltning. Du får ett underlag som du sedan kan stoppa in i underhållsplaner, framtida projektutvecklingar och hyresgästanpassningar, säger Mia Häggström och tillägger:

– Det blir ordning och reda. Det skapar en struktur. Medarbetarna får också förståelse för vilka parametrar som skapar hållbarhetsnytta.

Samordnare med viktig roll
Hur har Fabege kunnat certifiera så många byggnader och kvadratmeter så snabbt?

– Vi har valt att ha en ansvarig person i bolaget för att driva, stödja och följa upp certifieringsarbetet. Han heter Sönke Leve och är miljösamordnare. Jag tror att det är en av framgångsfaktorerna. Men det här är något som man gör tillsammans, ett lagarbete som kräver hårt arbete. Sönke har rollen att vara den samordnande länken, säger Mia Häggström.

Allt ska bedömas
I arbetet med certifieringen bedöms många parametrar, till exempel ledning och styrning av fastigheten, hälsa och innemiljö, energi- och vattenförbrukning, CO2-utsläpp, transporter, resor, tillgänglighet till service, använt material, avfallshantering, mark och ekologi, föroreningar och innovation.

Men arbetet ger lön för mödan. Mia Häggström berättar att förutom att certifieringen möjliggör en långsiktigt hållbar utveckling i hela beståndet är den bra för affären.

Grön finansiering
– Certifieringen gynnar affären direkt i och med att vi kan använda grön finansiering när våra tillgångar kvalificerar in i vårt gröna ramverk. Det gör också att finansiärer, investerare, analytiker och kunder får ett kvitto på att vi jobbar på ett långsiktigt hållbart sätt.

Mia Häggström bekräftar att bara den gröna finansieringen, allt annat oräknat, gör certifieringen lönsam. Fabege har idag 82 procent grön finansiering och målet är 100 procent.

Varför just Breeam?
Varför valde Fabege att jobba med Breeam-certifiering?

– Breeam är en naturligt integrerad del i affärsmodellen som skapar värden finansiellt, för människor och för hela planeten. Det är viktigt att vi får in alla tre delarna genom att jobba systematiskt med frågorna på det här sättet.

Certifieringen passar också Fabeges ambition att jobba med hållbar utveckling av hela stadsdelar.

– Systemet tittar inte bara på byggnaden som sådan, utan man får med sig närservice, resvanor, ekologiska värden, biologisk mångfald och så vidare. Då får vi in ett bredare perspektiv som gynnar utvecklingen av attraktiva stadsmiljöer och bidrar till livskvalitet.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Årets fastighetsägare i Breeam

I förra veckan fick Fabege ta emot pris från Sweden Green Building Council som Årets fastighetsägare i Breeam med följande motivering:

”Årets fastighetsägare i Breeam med flest certifierade kvadratmeter det gångna året är en fastighetsägare som bidrar till att göra Stockholm mer hållbart. Fastighetsägaren har utmärkt sig genom att Breeam-certifiera hela sitt bestånd, såväl befintliga byggnader som nyproduktion, och kommer under året att ha ett 100 procent certifierat förvaltningsbestånd. Företaget har engagerat sig i SGBC och BREEAM på många olika sätt, och har varit betydelsefulla för systemet.”

Bli den första att kommentera "Därför certifierar Fabege 100 procent"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega