Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Aff

Aff sammanför beställare och leverantör utanför avtalsrelationen

Det finns tusentals Aff-avtal ute i branschen. Så om du arbetar med fastighetsförvaltning har du sannolikt kommit i kontakt med Aff på något sätt. En som är inblandad i många stora avtal är Per Ollas, Affärschef på Svefa.

Att kalla Per för en Aff-expert är ingen överdrift, och han är ett känt ansikte för många. Men att det blev fastighetsförvaltning för Per, som är ekonom i botten, var en ren slump. På 90-talet arbetade han på Fastigo, arbetsgivarorganisationen för fastighetsföretag, och efter det har det fortsatt med fastigheter.

Per kom faktiskt i kontakt med Aff redan när man utvecklade Aff för första gången. Då var han inte själv inblandad, men ganska snart efter att Aff släpptes 1995 använde han det i sitt arbete som konsult. Det tog dock en tid innan han själv blev engagerad i föreningen.

– Jag började i Aff-kommittén runt 2006, och sedan dess har jag varit engagerad i föreningen Aff på olika sätt. Tidigare som ordförande för Aff-kommittén och nu som medlem i Utvecklingsrådet och styrelsemedlem. Det är roligt att se hur Aff har utvecklats under åren. Från att bara vara ett beslutandeorgan till att vara en aktiv branschförening. Nu uppdaterar vi vårt material löpande, och arbetar mycket med att sprida kunskapen om Aff-avtal i branschen.

Bra för branschen, bra för personen
Aff möjliggör ett rationellt sätt att köpa tjänster, och gör det möjligt att handla dessa i konkurrens. Något som skulle vara svårt om det inte fanns ett standardiserat sätt att göra avtalen på.

Per betonar att Aff är viktigt för branschen:

– Utan Aff skulle alla beställare vara tvungna att skriva sina egna regler, och hitta på en egen struktur för att beskriva tjänsterna. Det skulle både vara dyrt och öka risken för att beställare och leverantör tolkar avtalen olika. Aff får ofta skulden för det som påhittiga beställare skrivit i sina avtal, tänk då hur det skulle se om de fick hitta på allt själva.

Aff Forum samlar bägge sidor
Aff Forum är en förening som samlar både beställare och leverantörer. Det här är något som Per framhåller som viktigt:

– Att vi kan sammanföra beställare och leverantörer är viktigt för branschen. Det kanske är enda platsen man möts utan att ha ett affärsförhållande, där man kan prata om hur olika saker i avtalen upplevs på ett generellt plan. Det partsneutrala är bra, även om det kan knådas till oigenkännlighet i ett avtal. Men alternativet är värre, när ena parten styr helt och vinklar avtalet till sin egen fördel.

Att vara engagerad personligen i verksamheten ger mycket tillbaka enligt Per.

– Det är utvecklande att vara med. Alla frågor som kommer upp, då får man fundera och bolla med de som har andra ingångsvärden. Man tvingas ompröva sina sanningar och se om de håller. Här träffas vi utan att vara parter i ett affärsförhållande, det ger öppnade diskussioner. Man får också ett nätverk i branschen som är värdefullt i många olika sammanhang.

Mer kunskap behövs
När det gäller framtiden önskar Per framför allt att man ska värdera avtalen högre. Att alla inblandade lär sig avtalen och vad dessa innebär. Att leverantören utför det som står och att beställaren vet vad man har rätt att kräva.

En annan önskan är att Aff får större spridning inom Facility Management-sektorn, eftersom Aff sätter fokus på själva tjänsteleveransen i avtalet.

– En god beskrivning av tjänsten och partsneutrala grundregler ger en bra grund för alla tjänsteleveranser avslutar Per Ollas.

Aff Forum

Föreningen Aff Forum verkar som en mötesplats för beställare, konsulter och leverantörer som vill utveckla branschen.

Mest känt är att vi ger ut Aff-dokumentationen som är viktig för både fastighetsägare, serviceleverantörer och andra som köper eller levererar i tjänsteentreprenader.

Läs mer om Aff-dokumentationen och föreningen Aff Forum på www.aff-forum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega