Partnertext från Familjebostäder

Vi är med och skapar framtidens fastighetsbransch

– Vår utbildning är en av flera insatser för att fler ska upptäcka möjligheterna i vår bransch, säger Isabella Hallberg, HR-specialist på Familjebostäder.

Efter förra årets framgångsrika pilotprojekt fortsätter Familjebostäder med sin ettåriga fastighetsutbildning, en satsning som ger arbetslösa rätt verktyg för att lyckas i rollen som husvärd. Utbildningen arrangeras tillsammans med systerbolagen Stockholmshem och Svenska Bostäder, i samarbete med Arbetsförmedlingen och Nercia Utbildning AB.

– När jag frågar unga i dag vilka yrken de tror finns i fastighetsbranschen, så svarar de ofta vaktmästare eller mäklare. Det finns en stor utmaning här. Vår utbildning är en av flera insatser för att fler ska upptäcka möjligheterna i vår bransch, säger Isabella Hallberg, HR-specialist på Familjebostäder.

Hon berättar att satsningen fick en rivstart. Under förra årets pilot kom runt hundra personer per tillfälle till de två informationsträffarna på Arbetsförmedlingen. I år kom något färre, och nytt för i år var direktivet att personerna skulle stå långt ifrån arbetsmarknaden.

Social kompetens i fokus
Nercia Utbildning heter utbildningsföretaget som upphandlats av Arbetsförmedlingen. För att säkerställa att utbildningen innehåller det som branschen efterfrågar är de allmännyttiga bolagen engagerade i såväl urvalet av kandidater som utbildningens innehåll.

– Vi träffar de kandidater som föreslås av Arbetsförmedlingen och genomför speedintervjuer med alla. I år kunde vi även ha med oss några av de elever som gick utbildningen förra året. De berättade om sina erfarenheter och kunde svara på frågor, säger Isabella Hallberg.

Hon betonar vikten av att eleverna är praktiskt lagda och framför allt att de har den sociala kompetens som behövs i rollen som husvärd. Därutöver ställs krav på körkort.

– Våra husvärdar jobbar allra närmast hyresgästerna. Därför lägger vi väldigt stor vikt vid social kompetens och engagemang när vi gör urvalet.

Teori varvas med praktik
Under utbildningen varvas teori med totalt tolv praktikveckor hos de tre bostadsbolagen, där eleven går bredvid sin handledare i arbetsvardagen.

– Vi har tillsammans med Stockholmshem och Svenska Bostäder varit delaktiga i att ta fram och utveckla innehållet i utbildningen, förklarar Isabella Hallberg och tillägger:

– Att vi tre allmännyttiga bostadsbolag har gått ihop och samarbetar kring en gemensam utbildningssatsning ser jag som en enorm styrka.

Lätt att engagera handledare
Familjebostäder fick stort gensvar när de internt efterlyste husvärdar villiga att handleda elever från fastighetsutbildningen.

– Eftersom de själva anmält sig finns engagemanget med från början. De som handledde förra året har sagt efteråt att handledningen blev ett kvitto på att de kan mycket mer än de trodde. De har blivit stärkta av uppgiften, vilket är jätteroligt att höra, fortsätter Isabella Hallberg.

Examen i september 2020
Av de elva elever som just nu genomför fastighetsutbildningen handleds fem hos Familjebostäder. I slutet av september 2020 är de nya husvärdarna redo för sin nya yrkesroll.

– Av förra årets tre elever hos Familjebostäder är det en som nu är tillsvidareanställd som husvärd. Ytterligare en av de som gick sin praktik hos Familjebostäder blev direkt rekryterad av ett annat fastighetsbolag.

Byggsten i kompetensförsörjningsstrategin
Familjebostäder ser satsningen på fastighetsutbildningen som en viktig del i bolagets kompetensförsörjningsstrategi. Egna praktikanter är ett bra sätt att få in ny kompetens till branschen som helhet.

– Vi både bygger om och bygger mycket nytt, samtidigt som stora pensionsavgångar väntas. Vi behöver skapa alternativa vägar för att hitta kompetensen – det här är en, avslutar Isabella Hallberg.

Om fastighetsutbildningen

Längd: 48 veckor inklusive APL (praktik). Utbildningen startade i slutet av september 2019.
APL: I början är det en till två veckors praktik för att utökas till längre perioder i slutet.
Utbildningsföretag: Nercia, upphandlat av Arbetsförmedlingen.
Handledning: Familjebostäders egna husvärdar handleder kandidaterna, i år genomför fem av totalt elva elever sin praktik hos bolaget.

Bli den första att kommentera "Vi är med och skapar framtidens fastighetsbransch"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär