Partnertext från Familjebostäder Stockholm

”Det är människor som är nyckeln till framgång”

Han är juristen som hittade till fastighetsbranschen mest av en slump. Idag är han ansvarig förvaltare hos Familjebostäder i Högdalen Rågsved där han nått imponerande resultat.

Imran Raza har de senaste åren ökat trygghetsindex för sitt förvaltningsområde och statistiken visar också tydligt att han har nöjda medarbetare som trivs på jobbet.

Med cirka 2 500 lägenheter är Högdalen Rågsved ett av Familjebostäders största förvaltningsområden med utmaningar kring löpande underhållsbehov och social utsatthet.

Trots detta har Imrans förvaltningsområde lägst kostnader för löpande reparationer i bolaget, och den årliga kundenkäten visar att hyresgästerna i området känner sig tryggare för varje år. Det är relationen till medarbetarna som är nyckeln till framgång, menar han.

– Innan jag kom till Familjebostäder hade jag jobbat som både fastighetsskötare och förvaltare i olika sammanhang. Jag hade förmånen att jobba nära några riktigt bra chefer. Jag gillar verkligen människor och blev intresserad av att utveckla mitt eget ledarskap, säger han.

Vill lära känna medarbetarna
Som förvaltare på Familjebostäder har han yttersta ansvaret för skötsel och underhåll av fastigheterna i området där han verkar, men är även chef för 13 medarbetare. Teamet består av husvärdar, reparatörer och en biträdande förvaltare.

Till Familjebostäder kom Imran sommaren 2016. Genom att vara tillgänglig och möta varje medarbetare individuellt har han på kort tid skapat ett arbetsklimat med högt engagemang och delaktighet. AMI (Aktivt Medskapandeindex) för teamet har ökat från 75 till 92 bara de senaste tre åren.

– Det är viktigt för mig att lära känna mina medarbetare, deras olika personligheter och egenskaper. Låta deras olikheter bli till en gemensam styrka. Samma metod och tillvägagångssätt passar inte för alla, förklarar Imran och tillägger:

– Hos mig får medarbetarna själva bestämma takten. Alla har olika förutsättningar och tempo. Det viktigaste är att vi som grupp når bolagets uppsatta mål inom en gemensam tidsram, berättar han.

Involvering skapar engagemang
Imran är noga med att involvera medarbetarna kring allt som pågår inom förvaltningsområdet. Det är viktigt att alla är med på tåget.

Han var tidig bland bolagets chefer med att låta medarbetarna själva sätta sina individuella mål. Och han ser vikten i att tydliggöra för teamet hur deras egna mål och aktiviteter hänger ihop med helheten.

– Min uppgift som chef är att identifiera vad jag tillsammans med min grupp kan påverka och förändra, kopplat till bolagets affärsplan. När människor får möjlighet att utveckla sitt eget arbete så växer de. Jag vill inte lägga mig i detaljerna, menar han.

”Vi gör det här tillsammans”
På morgonen tar han en runda bland medarbetarna och kollar av läget. En möjlighet att fånga upp eventuella frågor som finns.

– Det tar 30 minuter av min tid, men är värt så mycket mer, säger han. Sedan är alla i väg på sitt håll under dagen – men resultaten når vi tillsammans.

Men att jobba med människor innebär också att man som ledare kommer i kontakt med konflikter. Imrans strategi är att agera direkt.

– När det gäller konflikter väljer jag att inte vänta. Det är som med vindrutan på din bil. Lagar du inte stenskottet med en gång så blir sprickan bara större, säger han.

Tryggheten i fokus
Som på så många andra håll i förvaltningen ligger frågan om hyresgästernas trygghet högt på agendan i Högdalen Rågsved. Trots en negativ samhällstrend syns ändå en ökning av trygghetsindex i hans förvaltningsområde de senaste två åren.

För att kunna jobba med trygghetsfrågan avdelningsöverskridande har Imran initierat en styrgrupp för personer inom företaget som jobbar med trygghet på olika sätt.

– Vi samlas varannan månad för att prata trygghetsfrågor, dela erfarenheter och ta beslut, berättar han och fortsätter;

– Om vi ska komma till rätta med otryggheten i våra områden måste vi jobba tillsammans på flera plan. Det spelar ingen roll om utemiljöerna är fina om inte skalskyddet fungerar optimalt eller om kommunikation om planerat underhåll inte når våra hyresgäster.

Tillit en viktig ingrediens
Det är tydligt att Imran är stolt över sitt gäng och deras gemensamma framgångar.

– Jag litar jättemycket på mina medarbetare och det jobb de gör, säger han. Att jag har 13 olika individer som jag får finnas för varje dag, och att se dem utvecklas till en sammansvetsad grupp – det är det absolut bästa med mitt jobb, avslutar han.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega