Upphandling

Bagatellartade fel ger inte rätt till skadestånd

Advokat Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, kommenterar en HD-dom om leverantörers rätt vid fel i offentlig upphandling och vilken praktisk betydelse domen får.

Läs mer

Därför måste även Akademiska Hus följa bestämmelserna i LOU

Advokat Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, kommenterar domen och Högsta förvaltningsdomstolens bedömning.

Läs mer

HD-dom innebär ökad risk för skadestånd vid upphandling

Leverantör fick skadestånd efter felaktigt tilldelningsbeslut och att myndigheten avbrutit den överprövade upphandlingen. Kristian Pedersen och Tahmina Sahibli på Advokatfirman Kahn Pedersen kommenterar domen.

Läs mer

Tänk på detta när du handlar upp entreprenör!

EXPERTEN SVARAR

När du ska handla upp en entreprenör bör du alltid åberopa AB 04 eller ABT 06 för att minska risken för framtida problem och konflikter.

Läs mer

Så lyckas du med en driftentreprenad

Bästa råden från Per Forsling, verksamhetsutvecklare på Stockholmshem, och Niklas Dalgrip, driftchef på Sisab.

Läs mer