Upphandling

”Tillsammans kan vi lyfta lägstanivån”

Humlegårdens hållbarhetschef har stora förhoppningar på branschens nya gemensamma uppförandekod.

Läs mer

Gemensam kod för uppförande i branschen

Varor och tjänster ska produceras under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Läs mer

Ny sajt hjälper dig välja hållbar belysning

Belysningsbranschen startar en sajt för att göra det enklare att skapa hållbar belysning.

Läs mer

Rekommenderade kurser för beställare

Åtta kurser i projektet Beställarkompetens är skräddarsydda för förvaltare som vill bli bättre beställare av energieffektiva lösningar vid renovering och nybyggnad.

Läs mer

När kan vi använda projekttävlingar?

EXPERTEN SVARAR

Advokat Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen svarar på frågan.

Läs mer

Får man kräva miljömärke vid offentlig upphandling?

EXPERTEN SVARAR

Advokat Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen svarar på frågan.

Läs mer

Svårare att förlikas vid tvister om upphandling

EU-dom begränsar möjligheterna till förlikning i tvister om offentligt upphandlade kontrakt. Advokat Kristian Pedersen och juristen Johan Falk kommenterar domen.

Läs mer

När får vi obligatorisk auktorisation?

Philip Österlund, Aff, anser att det borde ligga i varje företags intresse att kunna garantera sina kunder kompetent personal.

Läs mer

Förtroendefulla samarbeten frigör tid och bygger värden

Förvaltare och deras kunder arbetar ofta alltför kortsiktigt med övervägande fokus på kostnader, anser Fastighetsägarna Service nya vd Stefan Younes.

Läs mer

Bättre kvalitet med nytt sätt att upphandla

Samverkan ska garantera fastighetstjänster med hög kvalitet till rätt pris.

Läs mer