Kilowattjägarens checklista

Informationscentrum för hållbart byggande har gjort en checklista för fastighetsägare som vill minska sina energikostnader och sitt klimatavtryck.

Här nedan finner du listan med tips från Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB). Ursprungligen riktade sig tipsen även till småhusägare, men den delen är borttagen eller anpassad för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

För att se hela listan finns en länk till ICHB:s hemsida under artikeln.

1. Börja med att se över husets energideklaration – om den är äldre än 10 år måste den enligt lag förnyas. Vid en energideklaration får fastighetsägaren förslag på olika åtgärder som kan förbättra husets energiprestanda; alltså en bra tipslista att börja med. Energideklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert.

Läs mer om energideklaration på Boverkets hemsida

2. Initiera en diskussion om energianvändningen bland de boende i fastigheten. I ett flerbostadshus kan en enkät till hushållen ge svar på hur de upplever inomhusklimatet, var det finns dragiga fönster, kallras från väggar med mera – vilka kan vara husets svaga punkter där det läcker energi? Man kan också informera hyresgäster om dyrbara långduschar, standby-läge på apparater och byte till lågenergilampor.

3. Energimyndighetens kostnadsfria Energikalkyl är en bra hjälp på vägen för att trimma energianvändningen. När hyresgäster fyllt i uppgifter om bostadsyta, antal personer i hushållet, elektrisk apparatur och annat som påverkar elanvändningen, får de ett antal förslag som kan innebära både ett minskat klimatavtryck och en bantad elräkning.

Gör en Energikalkyl

4. Goda råd är inte alltid dyra – ta gärna hjälp av kommunens kostnadsfria energi- och klimatrådgivning som är kommersiellt oberoende och finansieras av Energimyndigheten. Där kan fastighetsägare bland annat få tips på olika sätt att sänka energianvändningen, aktuell information om solceller, hur man kan planera smart inför renovering/ombyggnad och information om aktuella stöd och bidrag inom energiområdet.

Hitta en kommunal energi- och klimatrådgivare

5. En energikartläggning ger en ordentlig genomlysning av husets energiprestanda, förslag på olika åtgärder och överblick över dessa påverkar varandra. Bostadsrättsföreningar med energianvändning på över 300 megawattimmar (MWh) per år kan söka bidrag på max 50 000 kr från Energimyndigheten för en kartläggning.

Läs mer om stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

6. Styrelsen i en bostadsrättsförening måste inte göra allt – finns det kunniga och intresserade medlemmar i föreningen som vill jobba med energifrågor? En arbetsgrupp kan ta fram underlag för långsiktiga beslut som bidrar till energioptimering i fastigheten.

7. Hur mycket betalar fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen för fastighetsel? Jämför gärna med andra föreningar och fastigheter som är lika stora. Om de ligger lägre – hur har de gått till väga? Erfarenhetsutbyte är gratis och något som alla vinner på.

8. Plocka lågt hängande frukter och – om det inte redan är gjort – installera LED-lampor och närvarostyrning i trapphus och allmänna utrymmen.

9. Hur fungerar värme och ventilation? Ta proffshjälp för driftoptimering och justering av värme- och ventilationssystem. Förutom att det kan spara stora pengar, kan det också medföra ett bättre inomhusklimat. Med rätt inställda system har en fastighetsägare också ett bra beslutsunderlag den dagen det är dags att investera i exempelvis en ny värmeanläggning.

10. Se över tvättstugan – gammal tvätt- och torkutrustning kan dra onödigt mycket energi. Mer energieffektiv tvätt- och torkutrustning ger en direkt effekt på driftskostnaderna. BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, har tagit fram stöd till upphandling av energieffektiv tvättstuga.

Läs mer om upphandling av energieffektiv tvättstuga

11. Ta hjälp av expertis när det behövs. Energieffektiviseringsföretagen EFF, med cirka anslutna 65 teknikföretag, har matnyttig information om energieffektivisering i bostadsrättsföreningar på sin hemsida.

Energieffektiviseringsföretagen EEF

Källa: ICHB

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega