Är era fasader brandfarliga?

ACM-paneler (Aluminium Composite Material) är en tunn sandwichpanel som ofta är klädd med aluminium med en kärna som kan vara brännbar.

Hur tar du reda på om era byggnader har brandfarliga fasader av liknande slag som Grenfell Tower i London? Två brandexperter ger tre råd.

Över 70 personer dog i branden i Grenfell Tower. Hur hindrar vi att det sker här? Det var temat för ett föredrag på Fastighetsmässan i Stockholm den 7 mars. Föredraget hölls av brandingenjörerna Lars Brodin och Ville Bexander på Brandskyddsföreningen.

De gav tre konkreta råd till fastighetsägare och förvaltare hur man kan ta reda på vilka typer av fasadlösningar man har i sina byggnader.

ACM-panelens struktur.

Tre råd

  1. Det första man ska leta reda på är byggnadens brandskyddsdokumentation. Där beskrivs bland annat hur fasaden är konstruerad och vilka material som finns i den.
  2. Har man en fasad med brännbara komponenter ska man fråga sig om det finns ett testprotokoll från en SP FIRE 105-test. Finns det är fasaden godkänd under förutsättning att installationen är korrekt utförd. Finns det inte ska man gå vidare med sin undersökning.
  3. Har man en ACM-panel med polyeten-kärna i en byggnad som är minst tre våningar är det sannolikt att den inte lever upp till kraven i byggreglerna. Då krävs förmodligen en åtgärd.

Ansvaret utreds
Lars Brodin talade om branden i Grenfell Tower i London den 14 juni 2017, de utredningar som är gjorda och vad som har skett när det gäller brandsäkerheten i England.

Han berättade att utredarna nu ska titta på hur det här kunde ske och om man kan ställa någon till ansvar för branden.

– Här har vi många roller involverade och jag tror att många av de här aktörerna är nervösa för vad man ska komma fram till i nästa fas av utredningarna som kommer att pågå under hela detta året, sa Lars Brodin.

Kan det hända här?
Ville Bexander besvarade frågan om det kan inträffa en liknande brand i Sverige och i så fall varför.

Han berättade att konsultföretaget Briab gjorde en enkätundersökning med olika aktörer i byggprocessen där man frågade om de kände till några sådana fasader i Sverige.

Elva, alltså cirka 10 procent av de tillfrågade, svarade att de kände till liknande fasader i Sverige. Fyra av de här kunde även säga att de kände till exakt vilka brandegenskaper isolering och fasadmaterial hade. Ingen av dessa fyra klarar kraven i Sverige och England.

– Det är helt tydligt att vi har Grenfell-fasader i Sverige. Men vi vet inte var eftersom det var en anonym undersökning, sa Ville Bexander.

Nya byggregler
Vad kan vi göra åt sådana här fasader och vad kan göras åt bristerna i byggprocessen?

– Det finns ju tillsynsfunktioner i samhället. Dels så har man byggnadsnämndens tillsyn där de kan skriva rättelseföreläggande och det kan de göra upp till tio år efter att en byggnad är slutförd. Dels finns möjlighet för räddningstjänsten att göra tillsyn och vidta åtgärder enligt Lagen om skydd mot olyckor och de har man gjort i vissa fall långt efter att den tioåriga preskriptionstiden gått ut, sa Lars Brodin

Han berättade att Kommittén för modernare byggregler håller på att ta fram nya byggregler. Kommittén ska i december presentera ett slutbetänkande där det ingår brandskydd och kontroller av byggprocessen.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Läs om Briabs rapport ”Kan Grenfell hända i Sverige

Läs tidigare publicerat expertsvar skrivet av Lars Brodin: ”Branden i Grenfell Tower – hur hindrar vi att det sker här?