Så säkerställer du hållbara leveranskedjor

Med Upphandlingsmyndighetens modell blir det enklare att genomföra inköp med villkor som syftar till att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor.

Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. Det skriver Upphandlingsmyndigheten som har använt den nya modellen för att visa hur upphandlingar med ansvarsfulla leveranskedjor kan genomföras i praktiken.

Att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor vid inköp kan vara svårt. Dagens globala leveranskedjor innebär att produktionen av många varor och tjänster ofta sker genom långa leveranskedjor hos underleverantörer i en rad olika länder.

I dessa leveranskedjor kan det finnas betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption.

Stöd i inköpsprocessen
Upphandlingsmyndighetens modell syftar till att ge stöd i alla övergripande delar av inköpsprocessen: den strategiska, den taktiska och den operativa.

Den webbaserade inköpsmodellen är uppbyggd utifrån alla delar av inköpsprocessen med stöd i de olika faserna. Modellen innehåller bland annat vägledning och stöddokument för hur:

  • Aktuella och potentiella hållbarhetsrisker kan identifieras.
  • Upphandlingar med ansvarsfulla leveranskedjor kan genomföras i praktiken.
  • Uppföljningsprocessen kan gå till.

Inköpsmodellen för ansvarsfulla leveranskedjor

Informationsfilmer
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram informationsfilmer om hållbarhetsrisker i globala leveranskedjor.

Syftet är att öka kunskapen om hållbarhetsriskerna och hur dessa risker kan påverka både dig som upphandlande organisation och dig som leverantör i samband med offentliga inköp.

Filmerna består av en introduktionsfilm om hållbara leveranskedjor och fyra filmer om de olika riskområdena, det vill säga risker för negativ påverkan på:

  • mänskliga rättigheter
  • arbetares rättigheter
  • miljöskydd
  • anti-korruption

Informationsfilmer om hållbarhetsrisker i leveranskedjor

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Bli den första att kommentera "Så säkerställer du hållbara leveranskedjor"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär