Hjälp att välja metod för klimatbedömning

Samarbetsorganisationen Lågan har släppt en rapport som ska hjälpa dig att välja rätt metod för bedömning av klimatpåverkan i ett byggprojekt.

Ett flertal metoder för redovisning av klimatpåverkan finns idag tillgängliga på den svenska marknaden för bygg- och fastighetssektorn. Metoderna skiljer sig åt genom olika inriktningar, målgrupper, syften och omfattningar.

I Lågans nya studie har flera av dessa metoder analyserats och kategoriserats för att underlätta för beställare att välja lämplig redovisningsmetod för det aktuella projektet.

Svåra att jämföra
Men att jämföra metoder är inte så lätt. ”Metoderna skiljer sig mycket åt och det finns ingen tydlig likhet eller möjlighet till jämförelse. Det finns heller ingen tydlig koppling sinsemellan metoderna”, skriver rapportförfattarna.

De konstaterar också att de flesta av de genomgångna metoderna är i tidig fas och därför finns ännu inte skarpa krav på nivåer för klimatutsläpp.

Källa: Lågan

Läs rapporten ”Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn – en översikt”

Snabbfakta om Lågan

Lågan står för ”samverkan för byggnader med mycket LÅG energiANvändning” och är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter.

Lågan stöttar regionala nätverk inom byggande av lågenergibyggnader och skapar gemensamma projekt och studier för att utveckla och driva byggande och renovering av lågenergibyggnader framåt.

Lågan ska bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostads- och lokalsektorn starkt effektiviserar sin energianvändning och ökar byggtakten av lågenergibyggnader.

 

 

 

Bli den första att kommentera "Hjälp att välja metod för klimatbedömning"

Lämna en kommentar