Ny guide för ekosystemtjänster

En och samma plats kan erbjuda olika ekosystemtjänster. Illustration: Magnus Petersson, Cloudberry. Källa: C/O City.

Informationscentrum för hållbart byggande har tagit fram en guide som beskriver vad ekosystemtjänster är och hur de kan användas för att ge långsiktig hållbarhet.

I den bebyggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att rena luft, rena vatten, ta hand om dagvatten, jämna ut höga temperaturer, minska buller och erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer.

Det skriver Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) i guiden som du kan läsa i sin helhet via en länk under artikeln.

Ökar värdet på fastigheter
I guiden kan man läsa att en fastighets ekonomiska värde har potential att öka om man gör kloka investeringar i naturbaserade lösningar.

Därför är det viktigt att planera vilka ytor som är lämpliga för detta och vilka nyttor som det kan ge både vid nybyggnation och vid renovering av befintliga fastigheter. Ju fler funktioner och nyttor som ytorna kan leverera desto högre värde för platsen.

Lista på ekosystemtjänster
Guiden innehåller bland annat Riksbyggens tabell som visar exempel på ekosystemtjänster som kan appliceras för odlingsbar mark och för färskvatten:

Odlingsbar mark

 • Gröna tak
 • Kolonilotter
 • Gårdsodling
 • Fasad på balkonger anpassade för odling
 • Växthus på balkong
 • Vertikala växthus, fristående eller i fasad
 • Avloppsvatten kan användas tillsammans med organiskt avfall för att producera biogas
 • Kompensationsåtgärder i närområde
 • Andra likvärdiga åtgärder

Färskvatten

 • Anläggning av våtmark
 • Undvika material som avger farliga ämnen till vatten (till exempel koppar)
 • Minska risk för förorening
 • Minska vatten som rinner över hårdgjord yta och maximera vatten som rinner igenom växtlighet
 • Anläggning av diken längs med vägar och uppbyggda områden
 • Lokal rening och återanvändning av gråvatten
 • Andra likvärdiga åtgärder

Användbara erfarenheter
Förutom att ge en utförlig beskrivning av vilka typer av ekosystemtjänster som finns innehåller guiden en rad länkar till vägledningar, rapporter och beräkningsmodeller för fastighetsägare.

Länkarna leder bland annat till information, erfarenheter och verktyg inom följande områden:

 • Ekosystemtjänster i stadsmiljön
 • Fördelar med investeringar i naturbaserade lösningar
 • Vad kan du göra som fastighetsägare
 • Ekosystemtjänster i byggprocessen
 • Hållbar stadsutveckling med ekosystemtjänster
 • C/O City ger vägledning för planering

Källa: ICHB

Här kan du läsa guiden

Fakta om Guide för ekosystemtjänster
Sammanställningen om urbana ekosystemtjänster har tagits fram under våren 2018 av Jeanette Green. Jeanette jobbar till vardags med dessa frågor på Forskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet. Innehållet är baserat på källor främst inom projektrapporter i marknadsnära utvecklingsprojekt och egna erfarenheter. Innehållet avser att visa på möjligheter och hinder kring urbana ekosystemtjänster samt att inspirera aktörer att använda sig av begreppet för att öka mångfunktionaliteten av gröna och blå ytor i staden.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega