ventilation


Tävling för bättre ventilation

Förstudier genomförda inom BeBos fördjupningsområde Ventilation har identifierat ett antal tekniska problem som kan uppkomma när man använder traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus.
Ny Belok-workshop om ventilation

Torsdag den 8 mars arrangerar Belok sin andra workshop inom fördjupningsområdet Ventilation i Stockholm. Under första träffen diskuterades förslag på frågeställningar som målgruppen anser vara intressanta…