Så skapar du god inomhusmiljö

Fastighetsägarna har tagit fram en nyutgåva av boken God inomhusmiljö – en handbok för fastighetsägare. Boken rymmer såväl den senaste forskningen som handfasta tips och råd.

Mikael Johansson.

Varför har ni gjort en nyutgåva av boken?
– Förra utgåvan av handboken är nu tio år gammal och mycket som rör inomhusmiljö har hänt sedan dess, både inom regelverk och teknikutveckling.
– Nyutgåvan är uppdaterad med regel- och teknikförändringar, en genomgång av fastighetsägarens egenkontrollansvar, samt förslag på åtgärder, tips och checklistor för att åstadkomma och bibehålla god inomhusmiljö, säger Mikael Johansson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna som lett arbetet med att ta fram den nya handboken.

Vad är syftet med boken?
– Vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus, därför är en god inomhusmiljö förstås oerhört viktigt. Handboken riktar sig framför allt till mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar men eftersom den behandlar frågor som berör oss alla så bedömer vi att den även har ett allmänvärde.
– Vår förhoppning är att boken ska fungera som en tydlig guide för hur man som fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättsförening aktivt kan arbeta med att skapa ett bättre inomhusklimat.

Vad är nytt?
– Förutom nödvändiga uppdateringar av regelverk och teknik som berör inomhusmiljön så har vi i nyutgåvan fått med en hel del praktiska tips till fastighetsägare och brukare för att skapa och bibehålla goda inomhusmiljöer och ökat fokus på miljö och hälsa.
– Vi berör till exempel i ännu högre utsträckning byggnadsrelaterad ohälsa (vad beror på byggnaden och vad beror på inredning eller brukarbeteende), tobaksrökningens (och andra brukarbeteendes) konsekvenser för inomhusmiljön samt byggmaterial och miljöcertifiering av byggnader.
– Dessutom behandlar vi vikten av god kommunikation och diskuterar metoder för att hantera upplevda problem med inomhusmiljön.

Vad är det bästa med boken tycker du?
– Det är en väldigt bra handbok på så sätt att den rymmer både högt och lågt. Här finns såväl den senaste forskningen på inomhusmiljöområdet som handfasta tips för underhåll och skötsel av utrymmen och installationer. Vi har haft förmånen att ha hjälp av en mycket kunnig referensgrupp i arbetet med den nya handboken vilket förstås återspeglas i resultatet.

Vad är viktigast för att skapa en god inomhusmiljö?
– God samverkan mellan den som tillhandahåller ett utrymme (fastighetsägaren) och brukaren (hyresgästen) är A och O. En del aspekter av inomhusmiljön är det främst hyresgästen som kan påverka medan fastighetsägaren har större rådighet över andra delar. God och konstruktiv kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäst är en förutsättning för lyckad hantering av inomhusmiljörelaterade frågor.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Tips för egenkontroll av ventilationssystem

 • Lär dig hur ditt ventilationssystem är tänkt att fungera.
 • Rengör regelbundet uteluftsgaller, ventiler, kanaler, fläktar och ventilationsaggregat.
 • Byt filter regelbundet så att ventilationen fortsätter fungera.
 • Se till att alla uteluftsdon går att öppna.
 • Kontrollera drivremmar, remskivor, direktdrivna fläktar och frekvensstyrningar.
 • Prova spjäll och bakdragsanordningar regelbundet.
 • Kontrollera att inte frånluft återcirkulerar till tilluftssidan i ventilationsaggregatet.
 • Kontrollera tätningarna i aggregatluckorna och mellan aggregatdelarna.
 • Håll fläktrummen rena, kontrollera belysning och nycklar och fyll på vatten i golvbrunnar.
 • Se till att det finns en god grundventilation.
 • Använd checklista och ange datum och kommentarer.
 • Teckna ett serviceavtal vid behov.
 • Är innerdörrarna så täta att ingen luft kan strömma igenom när de är stängda? Gör en luftspringa över eller under dörren, eller sätt in överluftsventiler. En överluftsventil bör ha en fri area på minst 100 kvadratcentimeter runt omkring.

Källa: God inomhusmiljö – en handbok för fastighetsägare.

Bli den första att kommentera "Så skapar du god inomhusmiljö"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär