Ny skrift för bättre innemiljö i skolor

Vilka faktorer påverkar inomhusmiljön i skolor och vad kan göras för att minska problem. Broschyren ”God innemiljö” från SKL ger vägledning.

Det främsta syftet med skriften är att förenkla dialogerna mellan rektorer, lärare, elever och föräldrar och fastighetsorganisationen när det gäller problem med inomhusmiljön i skolan.

”God innemiljö” ger också en god överblick över vilka faktorer som påverkar inomhusmiljön i skolor och förslag på åtgärder som kan förbättra situationen.

Under artikeln kan du ladda ner och läsa hela broschyren. Här kan du även ladda ner en annan ny skrift kallad ”Lagar och regler” med information om vad som styr hanteringen av innemiljöfrågor i skolan.

Tio faktorer påverkar
”God innemiljö” tar upp tio faktorer som påverkar oss inomhus:

 • Lukt
 • Allergen
 • Städning
 • Inredning
 • Ljud
 • Dagsljus/belysning
 • Temperatur
 • Luft
 • Skador orsakade av fukt
 • Energieffektivisering

Tips för bättre ventilation
Till exempel ger ”God innemiljö” följande råd när ventilationen upplevs som dålig:

 • Kontrollera att ventilationen är anpassad efter lokalens verksamhet och att den når upp till folkhälsomyndighetens rekommendation.
 • Varje ventilationssystem ska ha en godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
 • Kontrollera att städningen utförs effektivt och i tillräcklig omfattning.
 • Om möjligt, ta bort de möbler, kläder, textilier eller annat som kan avge partiklar.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Ladda ner och läs ”God innemiljö, faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor

Fakta om skriften ”God innemiljö, faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor”
Projektet har initierats och finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. Ulrika Moström, Tyréns, har varit utredare och skribent.

En styrgrupp bestående av Jens Germundsjö, Upplands-Bro kommun; Maria Alm, Göteborgs stad; Sofia Johansson, Sisab och Ulf Linder, Rikstens skola, Botkyrka kommun har bidragit med värdefull information.

Saija Thacker, Sveriges Kommuner och Landsting, har varit projektledare.

 

Skriften ”Lagar och regler, som styr hanteringen av innemiljöfrågor i skolan”
I en annan broschyr från SKL med namnet ”Lagar och regler” kan du läsa allmänt om lagar och regler samt få fördjupad information om vad som styr hanteringen av innemiljöfrågor och problem i skolan. Kraven utgår från regelverk kring arbetsmiljö respektive miljö- och hälsoskydd och broschyren följer den uppdelningen.

Ladda ner ”Lagar och regler” i SKL:s webbutik

 

SKL:s webbutik med fler kostnadsfria rapporter

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär