Relining bra metod i äldre byggnader

Relining är den metod som innebär minst ingrepp i äldre byggnader. I den här känsliga miljön går det inte att använda traditionell stålslang. Man kan inte öppna och hugga hål vid varje våningsplan. Inte heller kan man dra kanalerna utanpå.

Det säger Anders Nilsson på Skorstensfolket till tidningen Energi och Miljö som skriver om hans erfarenheter när ventilationskanalerna skulle uppgraderas i Linköpings slott.

Källa: Energi och Miljö

 

Läs artikel i Energi och Miljö