Tekniktävling om ventilation

Bebo och Svensk Ventilation utlyser en tävling om ventilationskomponenter i energieffektiva flerbostadshus.

Att ventilera energieffektiva och lufttäta flerbostadshus ställer särskilda krav på utformningen av ventilationssystemen.

Tidigare förstudier genomförda inom Bebos fördjupningsområde Ventilation har identifierat ett antal tekniska problem som kan uppkomma när man använder traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus.

Målet med tekniktävlingen är att stimulera att nya och innovativa lösningar på dessa problem tas fram och utvärdera dessa. Tävlingen finansieras av Energimyndigheten tillsammans med Svensk Ventilation.

Tävlingen består av två delar och man kan välja att delta i endast en del eller i båda.

Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering
Här eftersöks lösningar för att tillföra mer luft i samband med att luftflödet i spiskåpan ökas, för att kontrollera undertrycket i lägenheten.

Detta är särskilt viktigt vid en brand i byggnaden, då undertryck kan hindra människor med nedsatt kraft (till exempel barn, äldre och funktionshindrade) från att öppna ytterdörren och utrymma.

Del B: Samlings-/fördelningslådor
Här eftersöks standardiserade och kostnadseffektiva lösningar med bra förutsättningar för luftflödesmätning, rationell injustering och som uppfyller lufttäthets-, brand- och ljudkrav.

Tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast den 13 februari 2020.

Läs mer om tävlingen och hur du anmäler dig här

Bli den första att kommentera "Tekniktävling om ventilation"

Lämna en kommentar