Forskningshub om inneklimat

Lindab startar en ny anläggning för forskning och utveckling om innemiljö i Helsingborg. På Lindab Innovation Hub ska nya tekniker och affärsmodeller utforskas, hubben ska även erbjuda en startup-miljö för företag i branschen.

Teamet har i uppdrag att utforska nya tekniker och affärsmodeller inom inneklimat. Den nya kunskapen ska spridas inte bara inom Lindab, utan till hela branschen. Lindab Innovation Hub öppnar officiellt under våren 2019.

– Vi ser en stor potential i att utnyttja moderna teknologier till att kunna visualisera och monitorera inomhusklimatet och på så sätt göra det mer relevant och synligt, med tydligt värde för alla. Tack vare vår investering i innovationshubben sänder vi en tydlig signal om att vi förbereder oss för framtiden, säger Ola Ringdahl, CEO Lindab Group till tidningen Hållbart Byggande.