Hemsö lägger ut hela tekniska driften

Hemsö Fastighets AB genomför regionala upphandlingar av den tekniska driften för hela det svenska fastighetsbeståndet. Syftet med upphandlingarna är att harmonisera och standardisera driften och uppnå ökad effektivitet och kvalitet genom att minska antalet leverantörer.

Hemsö har tidigare haft avtal med många olika leverantörer och även till viss del skött den tekniska driften i egen regi. Intresset från leverantörerna att delta i upphandlingen har varit stort.

Treåriga funktionsentreprenader
Avtalen som tecknas är treåriga och har formen av funktionsentreprenad. I de nya funktionsavtalen fokuserar Hemsö främst på kundnöjdhet, energifrågor och kontinuerligt förbättringsarbete.

För regionerna Väst och Syd har Hemsö valt Gunnar Karlsen Sverige AB.

– Under upphandlingsskedet har Gunnar Karlsen på ett utmärkt sätt visat hur de ska arbeta strukturerat med kvalitet och effektivitet för att gemensamt nå Hemsös hållbarhetsmål. Gunnar Karlsen har en dokumenterad historik av att ta väl hand om och utveckla sina medarbetare, vilket borgar för en bra övergång, säger Rikard Nyhrén, fastighetschef på Hemsö.

Personal erbjuds följa med
Hemsös befintliga driftspersonal har erbjudits att följa med i övergången till Gunnar Karlsen. Entreprenadstart sker i januari respektive februari 2017 för region Syd och Väst. Upphandlingar för de två återstående regionerna Öst och Norr pågår.

Skötsel av utemiljö och städning ligger utanför de aktuella avtalen och upphandling av dessa tjänster löper parallellt.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega