Hyresgäster

Nytt kontor stärker närvaron i Rinkeby

HSB Stockholms nya områdeskontor i Rinkeby är en del av en långsiktig satsning och ska leda till ökad tillgänglighet och service för hyresgästerna.

Läs mer

Nyproduktion bidrar till ökad rörlighet

En ny studie från Helsingborgshem visar att nyproducerade bostäder underlättar för inflyttning till staden och möjliggör för fler att etablera sig på bostadsmarknaden.

Läs mer

Öppet hus start för nya bilder av förorten

Botkyrkabyggen satsar på platsutveckling, ökad trygghet och trivsel.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Bättre beslutsunderlag genom förstudier

Kristinehamnsbostäder och Stiftelsen Aneby Bostäder använder sig av förstudier inför ny- och ombyggnader för att få nöjdare hyresgäster.

Läs mer

Har ni goda exempel på klimatsmart boende?

Anna Lackman, ansvarig för Klimatsmart boende inom Allmännyttans klimatinitiativ, söker bra exempel på hur vi kan få hyresgäster att minska sin klimatpåverkan.

Läs mer

Kamerabevakning ökade tryggheten i utsatt område

Våldet minskade och polisen fick lättare att ingripa mot narkotikaförsäljare när bostadsområdet Seved/Södra Sofielund kamerabevakades av polisen.

Läs mer

Partnertext från Lexicon Fastighet

Boguide för Malmöbor

Hemlösheten i Malmö har under flera år ökat och i ett led att förebygga en fortsatt ökning beslutade kommunstyrelsen att stadskontoret skulle utreda behovet av en kommungemensam bostadsrådgivning.

Läs mer

Här får hyresgästerna hjälp inför inflyttningen

Atrium Ljungbergs nya koncept Xtra² innebär att nya hyresgäster får hjälp att genomföra sin flyttprocess så smidigt som möjligt.

Läs mer

Ny rapport kritiserar konceptrenoveringar

Privata aktörer köper hyreshus med renoveringsbehov men genomför bara ytskiktsrenoveringar för att höja hyran, enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen.

Läs mer

Så får du bort störande fåglar

Fastighetsägarna tipsar om hur du kan förebygga och åtgärda problemet med störande fåglar på hustak eller andra utrymmen.

Läs mer