”Nudging” – en outnyttjad potential i fastighetsbranschen?

Porträttfoto: Peter Nilsson

Med goda exempel i bagaget visar Oskar Scheiene från Bostadsbolaget att så kallad nudging är oerhört effektivt. Genom att knuffa hyresgästen i rätt riktning kan man få fantastiska resultat. Se till att utnyttja denna enorma potential!

Idag, den 22 mars, är det den internationella världsvattendagen World Water Day, en dag för att uppmärksamma vatten som en naturtillgång som vi alla måste ta vara på.

Just vatten som resurs är ett stort problem globalt. Enligt UNICEF saknar omkring 2,2 miljarder människor på jorden tillgång till rent vatten. Av dessa tvingas 160 miljoner människor hämta orent dricksvatten ur öppna källor som sjöar, floder och dammar. Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors hälsa och ungefär 80 procent av alla sjukdomar som barn globalt drabbas av anses bero på brist på rent vatten. I Sverige har vi generellt god tillgång till rent vatten, även om det i vissa delar av landet periodvis råder vattenbrist.

Utöver utmaningar med att säkra själva tillgången till vatten finns det också en miljöbelastning i att rena, transportera och ta hand om vatten. Men vad har detta med nudging och beteendeförändring att göra?

Vända på varenda sten i tuffa tider
Det är tuffa tider i fastighetsbranschen och vi har blivit vana vid att läsa om inbromsningar för att klara av stigande räntor och omkostnader. Nyproduktionsprojekt skjuts framåt på obestämd tid i hopp om att få balans i ekonomin innan de drar i gång. Ökade drift- och taxekostnader gör att fastighetsbolag måste vända på varje sten för att minska de löpande utgifterna.

Detta har gjort att energieffektivisering återigen har hamnat högt upp på agendan i de flesta fastighetsbolag, drivet av den ekonomiska situationen men också av skarpare lagkrav och ambitiösa klimat- och miljömål.

Testa smått sinkar tid
Många fastighetsbolag har kommit långt i sitt energieffektiviseringsarbete och har redan plockat de lågt hängande frukterna. Detta gör att man måste tänka utanför de traditionella banorna och titta mer på ny teknik och innovation. Inom dessa områden hittar man lösningar för AI-reglering, energilagring, lastbalansering, effektstyrning, gråvattenåtervinning, med mera. Som med all ny teknik vill fastighetsbolag testa den småskaligt innan man vågar skala upp och rulla ut i hela fastighetsbestånd.

Detta gör att man tappar värdefull tid och att energieffektiviseringstakten går inte så fort som den hade kunnat göra. Men finns det något som fastighetsbolagen kan göra i väntan på att utvärdera alla småskaliga piloter med ny teknik?

Knuffa i rätt riktning
Idag pratar många branscher om ”nudging”. Nudging handlar om att få människor att bete sig på ett önskat sätt genom att förändra deras valsituation, helst utan att förbjuda eller ta bort några alternativ. Det handlar alltså om att ge människor en knuff i rätt riktning och få dem att förändra beteenden genom exempelvis ny information eller smarta, innovativa och roliga lösningar.

Fungerar detta i fastighetsbranschen och vill våra hyresgäster vara med i ett sådant förändringsarbete? Flera exempel visar att det svaret på den frågan är JA.

Hyresgäster är villiga att ändra sitt beteende
Bostadsbolaget i Göteborg lanserade våren 2023 en kampanj för beteendeförändring kopplat till vattenkonsumtion som gick under namnet #waterhack. Kampanjen bestod av flera delar men budskapet var enkelt och tydligt – genom att göra små förändringar i vardagen kan vi tillsammans spara mycket vatten, vilket inte bara är bra för miljön utan också vår gemensamma plånbok.

Hörsammade hyresgästerna detta? Resultatet talade sitt tydliga språk med minskad vattenanvändning med hela 5,1% gentemot referensperioden vilket innebar minskade kostnader med 1,5 miljoner kronor! Utöver det inkom hyresgästerna med fler än 300 kreativa vattenspartips. Dessutom har waterhack fått ringar på vattnet då flera andra fastighetsbolag har hakat på kampanjen.

Sammantaget visar detta tydligt att hyresgästerna är villiga att ändra invanda beteende och mönster.

Vad blir nästa satsning?
Inom vilka andra områden kan nudging vara tillämpligt? Det kan vara inom avfall, mobilitet, tvättstugor, inomhusklimat, renhållning, med mera. Många fastighetsbolag arbetar redan med det i olika omfattning men potentialen är fortfarande enorm, speciellt inom de områden där det finns kostnadsbesparingar att hämta. Detta kan också motivera de kostnader som kommer med denna typ av kommunikationskampanjer.

Så vad blir er nästa satsning i att arbeta med beteendeförändring hos era hyresgäster?

Oskar Scheiene
Energi & Miljöchef på Bostadsbolaget

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega