ekonomi

”Efterfrågan ökar på flexibla och digitala lösningar”

Nya typer av hyressättningar och möjlighet att dela lokaler är framgångsfaktorer, enligt Monica Fallenius, fastighetschef på Hemsö och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd.

Läs mer

Förtroendefulla samarbeten frigör tid och bygger värden

Förvaltare och deras kunder arbetar ofta alltför kortsiktigt med övervägande fokus på kostnader, anser Fastighetsägarna Service nya vd Stefan Younes.

Läs mer

Bättre kvalitet med nytt sätt att upphandla

Samverkan ska garantera fastighetstjänster med hög kvalitet till rätt pris.

Läs mer

”Förvaltarrollen blir alltmer specialiserad”

Finns massor att göra för att jobba effektivare, enligt Jahn Wahlbäck, seniorkonsult på Fasticon och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd.

Läs mer

Bättre information kan spara miljarder i förvaltningen

Skulle minska risken för störningar, förseningar, fel och skador på grund av missförstånd.

Läs mer

Smart lösning minskar bostadsbristen

Om alla fastighetsbolag i allmännyttan gör som MKB Fastighets AB kan Sverige snabbt och billigt få 10 000 nya bostäder.

Läs mer

Bättre modell för lokalförsörjning

Umeå kommun har tagit fram ett verktyg för bättre lokalförsörjning.

Läs mer

Kommunen som visar vägen

Örebro kommun har gått före inom fastighetsförvaltning.

Läs mer

Äldreanpassa med finess

En smart strategi för att äldreanpassa lägenheter kan spara pengar och ge bättre resultat. Kolla råden och checklistan från experten.

Läs mer

Så lyckas du med en driftentreprenad

Bästa råden från Per Forsling, verksamhetsutvecklare på Stockholmshem, och Niklas Dalgrip, driftchef på Sisab.

Läs mer