Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Lär av största solcellsanläggningen

Tekniska chefen på Lunds Kommuns Fastighets AB delar med sig av sina erfarenheter från Sveriges största solcellsanläggning på bostadstak.

Under 2016 tog Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) ett stort kliv framåt i sin satsning på förnyelsebar energi.

Hela 5 500 kvadratmeter solceller med en toppeffekt på 788 kW monterades på 21 bostadshustak i området Rådhusrätten som ligger ganska centralt i Lund.

– Den kanske viktigaste fördelen med att vi blir mer självförsörjande är att det ökar vår energisäkerhet och att vi i mindre grad påverkas av variationer på energimarknaden. Detta gör att vi på sikt kan sänka våra driftskostnader, sa Bertil Lundström, teknisk chef på LKF, när han i november höll ett föredrag på Sabos konferens Energikicken.

Bertil Lundström på LKF.

Sju lärdomar
Bertil Lundström tog upp sju erfarenheter från projektet. De två första är dels att man alltid ska göra ett pilotprojekt, dels att alltid ha med en ekonom från början i sådana här projekt.

– Tekniken är det lilla jämfört med alla papper som ska in, allt som ska räknas och alla investeringskalkyler, sa Bertil Lundström.

En annan erfarenhet är att det alltid kommer överraskningar och att man måste vara beredd på det och ha kompetenta medspelare. Bertil Lundström berättade om en överraskning som LKF råkade ut för.

Många lycksökare
– Husen i Rådhusrätten är från 60-talet och det visade sig att en av byggnaderna delvis hade omätt ström in. Så vår entreprenör Kraftringen fick revidera sina elscheman och sina strukturer. De hade lite problem med att tänka om, säkra upp och säkra ner.

Bertil Lundström stack ut hakan när han berättade om sin fjärde erfarenhet.

– Beställarna behöver höja sin kompetens. Det här är inte enkelt. Det finns många lycksökare och många som vet hur det ska vara. Men egentligen är det få som kan detta, hur man ska bygga, märka och säkra upp.

Viktigt för kalkylen
Den femte erfarenheten är att försäljningspriset har stor betydelse.

– Vi får cirka 14 öre mer betalt för den el vi lämnar på nätet jämfört med priset för den el vi köper tillbaka, vilket innebär att vi tjänar lite pengar. Hade vi fått mindre betalt hade kalkylen sett sämre ut, sa Bertil Lundström och tillade;

– Vi köper för ungefär 30 öre och säljer för ungefär 44 öre. Det kan bero på att vi har en gammal upphandling och att priset var mer fördelaktigt för elhandelsbolagen då.

Realistiska förväntningar
Sjätte erfarenheten är att produktionen alltid blir lägre än förväntat.

– Det är tre saker man aldrig ska fråga om: hur mycket folk har i lön, en kvinnas ålder och hur mycket el en solcellsanläggning ger, sa Bertil Lundström leende och fortsatte;

– Solceller är alltid testade vid bästa förutsättningar och tidpunkt. Men, och jag är medveten om att jag säger emot mig själv, så verkar det som att Rådhusrätten ger precis lika mycket som vi förväntade oss.

Glöm inte brandknappen
Den sjunde erfarenheten från projektet är att inte glömma att installera en brandknapp, det vill säga en personbrytare.

– Om det börjar brinna och strömmen går i området och det råkar vara sol, så är det fortfarande ström från solcellerna. Därför måste ni ha en brandknapp.

Bertil Lundström hade fler råd och tips, men först lite mer fakta om anläggningen.

Säljer 70 procent
Tack vare platta tak, söderläge och minimal skugga är läget för anläggningen ett av de absolut bästa i Lund. Solcellerna beräknas producera uppemot 780 000 kWh grön el per år, vilket motsvarar hushållsel till 320 lägenheter.

I första skedet används produktionen bara till fastighetsel, det vill säga för att driva pumpar, tvättstugor och belysning i bland annat trapphusen.

– Det som är lite tråkigt är att vi förbrukar bara 25–30 procent av det som vi producerar. Resten säljer vi till elhandelsbolag, förklarade Bertil Lundström.

Tekniska lösningar
LKF har kört ner alla växelriktarna i garage i källaren, så de är lätta att serva.

Bertil Lundström berättade att från solcellerna går kablar ner till en växelriktare och därifrån till en elcertifikatsmätare och produktionsmätare.

– Vi kör SUM:ar i en AS-modul. Vi har bara Schneider som styrfabrikat. Sen kör vi också Modbus-signal till AS-modulen och kan visa elproduktionen på display på fasad, gårdsplan och på nätet. Via Schneider skickas uppgifterna till Rejlers som hjälper oss med våra elcertifikat.

Smart mätarplacering
Genom den väl valda placeringen av elcertifikatsmätaren mäts all solel som produceras.

– Om ni inte gör det i dag så ändra för Guds skull så att ni får elcertifikatsmätaren innan ni går ut till servismätaren. Då får ni betalt för all el som ni producerar.

Bertil Lundström berättar att LKF fick kämpa för att få igenom denna lösning eftersom leverantören av anläggningen först var emot det.

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Dyr mätarhantering
Ett av misstagen som LKF gjorde, enligt Bertil Lundström, begicks när bolaget handlade upp solcellsanläggningen enligt LUF av nätägaren kraftbolaget Kraftringen.

– Vi hade ambitionen att vi skulle sälja överskottselen till våra hyresgäster. Men när vi gick vidare med den diskussionen med Kraftringen visade det sig att merkostnaden för att de skulle hantera elmätarna och så vidare innebar att tusenlappen som vi trodde att hyresgästerna skulle kunna spara till slut blev halverad.

LKF hoppas fortfarande på att bolaget kan kvitta kostnaden för att hantera elmätarna mot något annat i sin nettodebitering.

Ännu mer lönsamt
– Många hyresgäster ifrågasätter varför de ska byta kraftbolag bara för att vi ska tjäna pengar på dem. Kan vi bara erbjuda 400–500 kronor i vinst är det svårt.

Men LKF har inte gett upp och Kraftringen är också intresserade. I Rådhusrätten finns ju 490 hushåll, varav 300 redan är kunder hos Kraftringen.

Ekonomiskt spelar dock inte allt detta någon större roll för LKF eftersom bolaget i dagsläget tjänar mer på att skicka ut elen på nätet än att sälja den till hyresgästerna.

Total investering
Under hela sin livstid beräknas anläggningen kunna producera 22 580 MWh och minska LKF:s koldioxidutsläpp med cirka 1 650 ton.

Totalt blev investeringskostnaden cirka 10 miljoner kronor, men LKF fick tillbaka 3 miljoner i statligt stöd. Enligt kalkylen ska anläggningen vara fullt betald efter 20 år.

– Vi räknar med att anläggningen ska ha 30 års livstid. Då måste man byta växelriktaren en gång under den här perioden och det bytet har vi lagt in efter 15 år.

Kablar tar plats
Bertil Lundström berättade att solcellspanelerna inte täcker all takyta i Rådhusrätten.

– Det hade blivit för rörigt med alla effektabonnemang och alla kablar. Vi hade fått 950 kW om vi hade gjort det, men 788 kW är det maximala med den infrastruktur som vi har.

Vissa solceller ligger i riktning syd/nord efter varandra. Andra ligger i riktning öster/väster och de ligger vågformat för att kunna fånga upp solen från alla väderstreck.

Står på plastkonsoller
– Solcellerna är lätta att montera. De står löst på plastställningar på taket med barlast. Vi kan lyfta ner dem om vi ska göra vid taken eller bygga på ytterligare våningar.

Montagesystemet heter Sunloop och LKF har testat så att det ska klara en rejäl höststorm.

Husens gamla solschakt, som går ända nerifrån och upp till taket, var perfekt för kablaget till solcellerna och det fanns även färdiga kabelstegar i källaren.

Finurlig övervakning
Funktionen i varje solcellspanel övervakas av leverantören Kraftringen under garantitiden. Samtidigt läser även LKF in denna information.

– Det är det som är finessen. När väl garantitiden är slut har vi det direkt hemma hos oss.

Bertil Lundström berättade också att en ny elupphandling ska göras under 2018 och gälla från och med 2019. Då ska LKF skriva in elhandlaren som hanterar bolagets elcertifikat.

– Det är inte speciellt billigt att låta någon hantera elcertifikat, men kan man minimera det och väva in ett elhandelspris. Då kan man tjäna lite pengar.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Fakta om anläggningen

 • Totalkostnad 10 miljoner kronor.
 • 5 500 kvm solceller.
 • Toppeffekt 788 kW.
 • Cirka 780 000 kWh per år.
 • Beräknad elproduktion under anläggningens livstid 22 580 MWh.

Bertil Lundströms erfarenheter

 • Gör alltid ett pilotprojekt först.
 • Ta med en ekonom i arbetet från början.
 • Var beredd på överraskningar.
 • Branschen behöver höja sin kompetens.
 • Försäljningspris för överproduktion har stor betydelse för kalkylen.
 • Produktionen blir lägre än vad man förväntar sig.
 • Glöm inte att installera ”brandknappen”, det vill säga personbrytaren!

Fördelar med anläggningen

 • Energisäkerhet.
 • Fast elpris på egen el 30 år framöver.
 • CO2-utsläppen minskar cirka 1 650 ton.
 • Anläggningen beräknas producera 788 MWh/år vilket är cirka 200 MWh mer än vad som årligen förbrukas som fastighetsel inom Rådhusrätten.
 • Anläggningen beräknas producera cirka 22 580 MWh grön el under sin livslängd.
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega