Inget åtal mot f d Akademiska Hus-anställd

Ekobrottsmyndigheten i Malmö har meddelat att åtal inte kommer att väckas mot en före detta anställd på Akademiska Hus. Åklagaren har inte kunnat styrka misstankarna om att personen begått brottsliga handlingar.

Den 7 september 2016 lämnade Akademiska Hus in en polisanmälan gällande en före detta anställd sedan en internutredning påvisat att personen under flera år begått ekonomiska oegentligheter för miljonbelopp.

Nu står det klart att åtal inte kommer att väckas.

Går inte att bevisa
”Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.”, skriver chefsåklagare Lars Olson i underrättelsen om beslut.

– Vi respekterar åklagarens beslut att inte väcka åtal. Akademiska Hus ser mycket allvarligt på alla former av oegentligheter och valde därför att efter en intern utredning göra polisanmälan säger Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist på Akademiska Hus.

Visselblåsarfunktion
De misstänkta brottsliga handlingarna uppdagades tack vare bolagets visselblåsarfunktion.

Misstankarna om grovt bedrägeri stärktes efter en internutredning varvid den anställde omedelbart fick avsluta sin anställning.