Därför bör du bedöma status på dina hus

Det finns många skäl att statusbedöma sina fastigheter. En ny skrift från SKL ger en introduktion i ämnet samt en framgångsrik norsk bedömningsmetod.

Den kanske vanligaste orsaken är att på ett så objektivt sätt som möjligt bedöma underhållsbehov och prioritera underhållsåtgärder, men även att på en övergripande nivå påvisa status för ett större bestånd inför  beslut.

Beroende på statusbedömningens syfte skiljer sig tillvägagångssättet något, men grunderna är desamma.

Behövs en samlad bild
Lars Lidén, författare till skriften Statusbedömning av fastigheter, menar att bra koll på statusen bidrar till lägre kostnader och förbättrar kommunikationen med ägare och politiker.

– Som förvaltare eller tekniker har man ofta bra koll på enskilda byggnaders status, men det är sällan organisationen har en samlad bild av hela beståndet, säger Lars Lidén, konsult vid Meta Fastighetsadministration.

Göteborg förebild
Göteborgs stad har kommit en bra bit på väg med att bedöma statusen på sina förskolor, skolor och äldreboenden

– Vi kan inte bara säga att vi behöver mer pengar. Vi måste presentera ett bra underlag till politikerna för att de ska kunna fatta kloka beslut, säger Frank Kärrå på Lokalförvaltningen i Göteborgs stad.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se