Svante Bengtsson blir ny VD på Fastator

Foto: Fastator

Fastators styrelse har idag beslutat att utse Svante Bengtsson som VD för Fastator.

– När jag åtog mig uppdraget som tf VD i december 2023 var min målsättning att snabbt kunna rekrytera in en ersättare. Svante var ett givet val men han har av personliga skäl inte haft möjlighet att acceptera erbjudandet förrän nu.
Då årsstämman senarelagts behöver jag nu prioritera mina övriga uppdrag och har därför kommit överens med styrelsens tf ordförande om att jag kommer att avveckla mina engagemang för Fastatorkoncernen, säger Björn Rosengren, tf VD Fastator.

Fastator har under senaste halvåret genomgått ett formidabelt stålbad med stora strukturella förändringar.

– Det förändrade ränteläget har påverkat flera av våra investeringar negativt. Samtidigt finns det stor potential i våra innehav som jag inte tycker återspeglas i nuvarande börskurs. Jag ser därför fram emot att, efter framgångsrika förhandlingar med obligationsinvesterarna, fortsätta arbetet med att synliggöra dessa värden, säger Svante Bengtsson, VD på Fastator.

Fastator befinner sig sedan en tid tillbaka i en turbulent omvärld där varje investering kräver mer tid av ledning och styrelse för att tillvarata de möjligheter och utmaningar som uppstår. Svante har varit ett starkt stöd för Björn Rosengren under hans tid som tf VD. Styrelsen hyser därför stort förtroende för att han är rätt person att leda bolaget framåt.

– Björn har som styrelseordförande under många år varit mycket viktig för uppbyggnaden av Fastator och har under hösten lagt mycket tid och kraft på att operativt hantera bolagets utsatta situation. Jag vill därför å hela styrelsens vägnar varmt tacka Björn för hans många insatser för bolaget, säger Anders Mossberg, tf styrelseordförande för Fastator.

Källa: Fastator

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega