HSB bäst på att vårda varumärket

HSB vann Signumpriset 2018. Priset delas ut varje år till det nordiska företag som utmärker sig i sitt långsiktiga arbete med att vårda och förvalta varumärket.

Signumpriset är instiftat av Groth & Co, Nordens äldsta konsultföretag inom immaterialrätt.

I juryns motivering skriver den bland annat: Gör allt rätt och riktigt bra! Så skulle man kunna summera motiveringen för årets vinnare HSB. En bostadskooperation som bygger och förvaltar samt erbjuder bosparande under ett och samma varumärke: HSB. Visionen man arbetar mot är både enkel och krävande: ”bäst anseende när det gäller boende”.

Profilmaterial och kunskapsspridning
HSB har många verktyg i sitt varumärkesarbete. Juryn tar särskilt fasta på HSBs digitala profilmaterial, bildbank, och ett formulär på intranät för att anmäla olovlig användning av HSBs kännetecken.

Vidare imponeras juryn av sättet som HSB internt arbetar med kunskapsspridning:

”För att säkerställa att varumärkesvården sprids i organisationen utbildas varumärkes-ansvariga i HSB-föreningar. Samtidigt är det intressant att man arbetar för att sprida kunskapen om hanterandet av varumärket även till mindre vana märkesanvändare ute i föreningarna, vilket skiljer HSB från många andra märkesinnehavare. Det kanske också är detta som gör att deras varumärkesriktlinjer är föredömligt pedagogiska”, skriver juryn.

Arbetet lönar sig
– Jag är oerhört stolt över att HSB tilldelats Signumpriset, ett oslagbart bevis på att vi har ett välskött varumärke som står sig starkt i kraftig konkurrens, säger Angelica Sandgren, varumärkesansvarig HSB Riksförbund.

– Priset visar att ett konsekvent varumärkesarbete verkligen lönar sig, säger Maria Isacsson, marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund.