EU öppnar för moms på bostadshyror

Nu har EU-kommissionen presenterat ett förslag där varje medlemsland själv får sätta momsnivåerna på ett antal varor och tjänster.

I nuläget betalar fastighetsägare 25 procent moms på material och tjänster som köps för att kunna driva fastigheter. Däremot är det inte möjligt att lägga moms på bostadshyran. Därför kan fastighetsägarna inte heller göra några momsavdrag.

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo har länge drivit kravet på en reducerad moms på bostadshyror, som med full avdragsrätt för ingående moms skulle gynna investeringar i såväl ny- som ombyggnad och underhåll av hyresbostäder.

Förslaget från EU-kommissionen går nu vidare till ministerrådet som ska fatta beslut.

Glädjande besked
EU-kommissionens förslag om hur EU:s momsregler kan reformeras kan innebära att man släpper på det gamla regelverket och överlåter åt varje medlemsland att själv sätta momsnivåerna på ett antal tjänster och varor.

– Det är glädjande att EU nu öppnar upp för möjligheten för Sverige att införa en låg moms på bostadshyror i enlighet med vårt förslag och vi hoppas på att regeringen kommer att utnyttja möjligheten som ett sätt att möjliggöra ett ökat byggande av hyresrätter, säger Fastighetsägarnas skattejurist Ulla Werkell, när hon intervjuas i Fastighetstidningen.

Omöjligt blir möjligt
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg är också positiv när han intervjuas av föreningens medlemstidning Hem & Hyra.

– Vi har i flera års tid fått höra att vårt förslag är omöjligt att genomföra eftersom det är upp till EU. Det blir bra mycket lättare att införa låg moms på hyran om beslutet kan fattas på nationell nivå, men det finns såklart inga löften ännu, säger han i intervjun.