Verktyg för lönsam energieffektivisering

BeBo har uppdaterat två verktyg för att beräkna lönsamheten vid energieffektivisering utifrån el- och fjärrvärmepriser.

Nu finns uppdaterade versioner av BeBo Lönsamhetskalkyl och protokollverktyget PRISMO som kan användas för att analysera fjärrvärme- och nu även elkostnader före och efter en åtgärd.

De båda verktygen gör det möjligt att kunna jämföra energieffektiviseringsåtgärder på olika orter, med olika förutsättningar och olika el- och fjärrvärmetaxor.

BeBo uppmanar alla som använder verktygen att kontinuerligt kolla på BeBos webbsajt för att stämma så att de använder den senaste versionen.

Ladda ner verktygen
Verktyget BeBo Lönsamhetskalkyl har uppdaterats med indatafält för elbesparingar gällande eleffektkostnader, samt korrigering av påtalade fel gällande kalkylperiod i formler. Här kan du ladda ner senaste versionen av BeBos lönsamhetskalkyl i Excel (1.4) och tillhörande manual.

Även prototypverktyget PRISMO har uppdaterats. Uppdateringen rör möjligheten att räkna på elkostnader. Även manualen har uppdaterats med denna information.

Då PRISMO fortfarande är en prototypversion ligger det inte upplagt under rubriken Verktyg, utan på förstudiens projektsida. Senaste versionen (1.1) kan du ladda ner här.