Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från HBV

Dags att byta lysrör

I februari och augusti nästa år fasas flera ljuskällor ut enligt EUs Ekodesignförordning, som trädde i kraft i september 2021. Generellt kan nya LED-lysrör användas i befintliga armaturer men det finns undantag.

Från den 24 februari 2023 är det inte tillåtet att sätta kompaktlysrör, med en brinntid som understiger 20 000 timmar på den gemensamma EU-marknaden. Detta betyder att kvarvarande lager, hos leverantör eller för all del även hos exempelvis HBVs medlemmar, får användas men att inga varor av typen får säljas. Redan installerade kompaktlysrör tillåts fortsätta verka under sin livslängd.

Från den 24 augusti 2023 gäller samma regler även för kompaktlysrör med en brinntid på över 20 000 timmar samt för T8- och T5-lysrör. Att T8-lysrören skulle fasas ut har varit känt sedan tidigare men då EU-kommissionen beslutade om att slopa undantaget för kvicksilver i ljuskällor gäller de nya reglerna alltså även lysrör av typen T5.

LED klarar inte dimring
Ersättningsvaror i form av LED-lysrör kommer att finnas på marknaden redan från februari i de allra flesta fall, beroende av vilken armatur som används. Exempelvis kan vissa armaturer som styrs av dimring inte använda LED-lysrör.

När det gäller T5- och T8-lysrör kan armaturer med T8-sockel använda LED-lysrör. För sockeltyp T5 finns det dock inte LED-ersättare för alla drivdon som används i dessa.

Varje armatur behöver testas för sig alternativt undersökas i leverantörs jämförelselistor där det går att söka information om kompatibilitet. Det är alltså hög tid för fastighetsägare att undersöka vad som behöver förberedas i den egna verksamheten.

Jonas Löfgren, HBV

 –  Nu när flera ljuskällor fasas ut från marknaden kan våra medlemmar komplettera med ny belysning från vårt ramavtal Elmaterial och belysning, säger Jonas Löfgren, enhetschef Ramavtal och fortsätter:

 –  I ramavtalet ingår energirådgivning och belysningsinventering. Våra antagna leverantörer ska kunna utföra inventering av beställarens befintliga belysning och föreslå nya alternativ som till exempel besparingskalkyler, belysningsberäkningar, livscykelanalys och rådgivning kring belysningen.

Elmaterial och belysning, avtalsnummer: 20-103

Ljuskällor ingår i HBVs ramavtal.

För avrop under 500 000 SEK gäller strikt rangordning. Avrop ska i första hand ske från rangordnad etta.
1. Ahlsell Sverige AB
2. Rexel Sverige AB
3. Elektroskandia Sverige AB

För avrop överstigande 500 000 SEK gäller förnyad konkurrensutsättning, där samtliga leverantörer tillfrågas.

Utfasningar

Fasas ut 24 februari 2023 RoHs  
– Kompaktlysrör
– Dubbelsocklade linjära lysrör med en livslängd på 20 000 timmar eller mindre  
– Cirkelformade eller kvadratiskt formade lysrör (ickelinjära)
 
Fasas ut 24 augusti 2023 RoHs  

– Kompaktlysrör med en livslängd på 20 000 tim­mar eller mer  
– T8-lysrör (2,4 och 5 fot)   
– T5-lysrör (2,4 och 5 fot)
 
Källa: Energimyndigheten

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega