Järfällahus inför förtroendearbetstid för kollektivanställda

Från september får Järfällahus kollektivanställda förtroendearbetstid. Överenskommelsen är ett samarbete mellan arbetsgivaren och Fastighetsanställdas förbund och tanken är att ge medarbetarna större ansvar för egen planering av sin arbetsdag.

Beslutet om att införa förtroendearbetstid har föregåtts av en noggrann prövotid på 1,5 år, under vilken arbetsgivaren och Fastighetsanställdas förbund har samarbetat för att utvärdera dess effekter.

Medarbetare har vid avstämningar under prövoperioden uttryckt sitt önskemål om att få fortsätta med förtroendearbetstiden och därför kom parterna vid senaste utvärderingsmötet i juni överens om att permanenta förtroendearbetstiden. Detta gör Järfällahus till pionjärer inom branschen. Med start 1 september ges nu medarbetarna fortsatta möjligheter att själva planera sin arbetstid med hänsyn till verksamhetens krav och deras egna behov och förväntningar.

— Samtliga medlemmar har under prövotiden varit positiva och tyckt att det inneburit en större möjlighet att planera sin tid, säger Annika Håkansson, Järfällahus fackliga representant för Fastighetsanställdas förbund. Med förtroendearbetstid blir det nu möjligt för dem att balansera arbete och fritid på ett bättre sätt, menar hon.

Locka nya och behålla gamla medarbetare
Förtroendearbetstid är en arbetstidsmodell som ger anställda en ökad frihet att själva disponera sin arbetstid med hänsyn till verksamhetens krav, förväntningar och behov. Detta sker i nära samarbete mellan arbetsgivaren och medarbetaren genom kontinuerliga dialoger om arbetsmängd och arbetstidsplanering.

— Järfällahus strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka nya och behålla våra befintliga medarbetare i branschen. Vi vill därför ge våra kollektivanställda medarbetare samma förutsättningar som våra tjänstemän att kunna planera sin arbetstid. Dagens arbetsliv präglas av snabb förändring och större flexibilitet och vi vill vara en arbetsgivare som är anpassad till den moderna tidens behov, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus.

Initiativet är en del i Järfällahus ambition att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt med att stödja medarbetare i att uppnå en sund arbetslivsbalans. Med förtroendearbetstid som en nyckelkomponent i sitt arbetsgivarerbjudande vill företaget signalera vikten av en bra arbetsmiljö med anställningsvillkor som ger rätt förutsättningar och som främjar medarbetarskapet inom organisationen.

Källa: Järfällahus

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega