Anders Nordstrand

”Inga hyresgäster ska sägas upp”

Den kommunala socialtjänsten bör kunna ge försörjningsstöd till hyresgäster som fått betalningssvårigheter i samband med Corona-krisen. Det menar Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta.Fossilfri allmännytta 2030

Sabo startar ett nytt klimatinitiativ. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag ska vara fossilfria senast 2030 och få ner energianvändningen med 30 procent.


Huge ny medlem i Sabo

Huge Bostäder, det allmännyttiga bostadsbolaget i Huddinge kommun, blir Sabos 311:e medlem. Bolaget har 8 140 lägenheter samt kommersiella lokaler, kontor och förskolor, skolor och…
5 000 sommarjobb

5 000 unga i hela landet får chansen att prova på jobbet i ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag, skriver bransch- och intresseorganisationen SABO i ett pressmeddelande….


Nytt råd för bättre integration

Sabo har tillsatt ett nationellt, strategiskt integrationsråd som ska ta fram förslag på hur samhällets arbete med integration kan bli ännu bättre. – Kommunerna kan och bör…