Vad är solhybrider? Wallenstam testar, i nytt bostadsprojekt

Ett av Wallenstams nya hus får solhybrider, som producerar både el och värme. Det är kalla solpaneler som kopplas till en bergvärmepump.
– En smart lösning för oss, när vi inte kunde använda uteluftvärmepumpar, säger energichef Patrik Persson.

Sedan 2012 har Wallenstam använt luftvärmepumpar som energilösning för delar av sina nyproduktioner.

Patrik Persson, Wallenstam

– Det är en bra lösning på många sätt, dels eftersom pumparna är energieffektiva men också för att det är praktiskt för oss att ha samma system. Vår driftstekniska personal vet hur de funkar, dessutom underlättar det när vi gör våra energiberäkningar, säger Patrik Persson som är energichef på Wallenstam.

Det nybyggda kvarteret Skogsvaktaren vid Mölnlycke Fabriker får dock en helt annan lösning. Skogsvaktarens branta tak ger fina möjligheter att bygga lägenheter högst upp, vilket gör att uteluftsvärmepumpar – som placeras på taken – får stryka på foten.

– Markytan runt omkring husen är också ganska liten, vilket gör att vi inte får tillräcklig täckningsgrad för bergvärme. Därför bestämde vi oss för att testa solhybrider, som samverkar med bergvärmen och troligtvis kommer att öka verkningsgraden. Solhybriderna får dessutom plats på taken.

Värme kan lagras för vintern
Solhybrider producerar både el och värme, och består av en solpanel som kombineras med en termisk baksida. Rent tekniskt kyls solhybriden ner med kall vätska från borrhålslagret.

Den kalla vätskan värms upp genom värmen från solhybriden och skickas tillbaka ner i borrhålet för att värma upp och återladda det. Borrhålen fungerar dessutom som säsongslager – den värme som inte nyttjas under sommaren lagras och används under vintern. Läs mer i faktarutan här intill.

– Solhybrider gör ju också att man inte behöver borra lika många hål för bergvärme, vilket är en kostnadsbesparing i sig. Dessutom kan vi ha själva värmepumparna i teknikrum vilket underlättar när det gäller service, jämfört med uteluftsvärmepumparna som finns på taken, säger Patrik Persson.

Mål att uppnå energiklass B
Han konstaterar att Wallenstam jobbar hårt för att ligga långt fram när det gäller energifrågan. I dagsläget har man som mål att fastigheterna ska uppnå energiklass B. Energiprestandan är runt 38–45 kWh per kvadratmeter A-temp, vilket man uppnått sedan 2013 med uteluftsvärmepumparna. Solhybridlösningen beräknas hålla en ännu bättre energiprestanda.

– Fastigheternas energideklarationer är jätteviktiga, och har dessutom mer och mer blivit som en värdehandling för fastigheterna.

Självförsörjande på förnybar energi
Wallenstam var 2013 först ut i branschen med att vara självförsörjande på förnybar energi, tack vare sina egna vindkraftverk. 75 procent (235GWh) av den vindkraftsel som man producerar på årsbasis får samhället nytta av genom att den går tillbaka till elnätet.

– Resterande 25 procent används i våra fastigheter, dels vid nyproduktion under byggnationsfasen men också av hyresgästerna, som har individuell elmätning, säger Patrik Persson.

Nyfikna på nya energilösningar
Från och med 2020 installeras solceller där det är lämpligt på befintliga fastigheter, samtidigt som man ser över förutsättningarna i all nyproduktion. Utifrån nuläget med krig, höga energipriser och stigande räntor har Wallenstam dock dragit ner på sin nyproduktionstakt, samtidigt som energi- och miljöfrågorna är viktigare än någonsin, menar Patrik Persson.

Bland annat tittar bolaget på värmepumpar med naturligt köldmedium för att minska klimatbelastningen. I framtiden kommer Wallenstam att satsa på bergvärmelösningar, i andra hand uteluftsvärmepumpar och i tredje hand fjärrvärmehus – vilket medför låga utsläppsvärden då bolaget kan använda sin förnybara energi till fastigheterna.

– Tack vare förnybar energi via våra vindkraftverk och solceller kan vi bidra till att hjälpa till i omställningen, samtidigt som vi alltid är nyfikna på nya energilösningar.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Så funkar solhybrider

En nedkyld solpanel producerar mer el
En helt vanlig solpanel kombineras med en termisk baksida och blir en solhybrid. Solhybriden kyls ner med kall vätska från borrhålet. Det ökar verkningsgraden och mer el produceras jämfört med en vanlig solpanel.

Värmen från solhybriden värmer upp borrhålet
Den kalla vätskan värms upp igen genom värmen från solhybriden och skickas tillbaka ner i borrhålet för att värma upp det. Solhybriden förser bergvärmepumpen med värme och återladdar borrhålet.

Solhybriden producerar värme dygnet runt som kan lagras
Solhybriden jobbar även när solen inte lyser och producerar därmed energi dygnet runt ända ner till noll grader. Borrhålet fungerar även som säsongslager. Den värme som inte nyttjas under sommaren lagras och används under vintern.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega