Akademiska Hus utökar sin ledning inom solceller

Akademiska Hus har 8 startklara solcellsanläggningar i Uppsala, som totalt beräknas producera 430 000 kWh förnybar energi varje år. Med satsningen utökar bolaget ledningen som det fastighetsbolag i landet med flest solcellsanläggningar.

Akademiska Hus har investerat runt elva miljoner kronor i de åtta nya solcellsanläggningarna med en total yta om cirka 2 000 m2 som har installerats på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) och byggnader i Engelska parken vid Uppsala universitet. Akademiska Hus, som redan är det fastighetsbolag i landet med flest solcellsanläggningar, utökar därmed den ledningen och har i nuläget totalt 129 anläggningar över hela landet som årligen genererar 10,4 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten.

– Vi lägger stor kraft på att nå en mer hållbar energiförsörjning, inte minst genom att minska mängden levererad energi och satsa på lokalt producerade förnybara energikällor. Våra solcellsanläggningar står för nära 2 procent av vår och våra hyresgästers elanvändning, vilket i tider av ökande elpriser dessutom ger oss en extra trygghet, säger Erik Florman, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Mot en nollvision
Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och ska nå klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2035. Sedan tidigare har Akademiska Hus installerat solceller vid Uppsala universitet på byggnader som Blåsenhus, Campus 1477 och Ekonomikum. Sammantaget kommer de redan befintliga anläggningarna och de åtta nya att årligen producera nära 1 miljoner kWh miljövänlig solel. Mängden solenergi motsvarar genomsnittsförbrukningen för 70 normalstora villor eller att köra cirka 125 varv runt jorden med elbil.

– Universitetets mål är att halvera verksamhetens klimatavtryck till 2030. I arbetet med att nå målet är Akademiska Hus stora satsning på förnybar, lokalproducerad solel ett viktigt bidrag. Genom samarbete kan vi bli mycket mer framgångsrika än när vi arbetar var för sig, säger Karolina Kjellberg, miljöchef vid Uppsala universitet.

Källa: Akademiska Hus

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega