Hjälp solcellsbranschen genom flaskhalsen

Solcellsbranschen är inne i en flaskhalsfas. Det råder brist på komponenter och kunniga montörer. Så småningom kan vi se fram emot en mogen bransch som håller vad den lovar. Under tiden kan du som förvaltare hjälpa till, enligt Stefan Lindsköld.

En grundläggande teori inom företagsekonomi är den om produkters eller branschers livscykel.

Teorin bygger på fem faser i en branschs utveckling som börjar med att en innovation kommer till marknaden, som vissa bolag snappar upp och börjar sälja. I tillväxtfasen växer marknaden snabbt och nya konkurrenter tillkommer.

Detta har vi kunnat följa i solcellsbranschen som gjort en fantastisk resa det senaste decenniet. Allt fler installationer, allt större anläggningar, allt lägre priser.

De senaste åren har du kunnat köpa solceller från ditt energibolag, från installatörsjättar, från IKEA, och från hundra olika nischade solcellsbolag. Det har bara fortsatt att växa.

Ny fas ger lägre pris men fler brister
Enligt samma teori kan man tydligt se när branschen börjar nå slutet av tillväxtfasen. Då har köparna accepterat tekniken och börjar se den som en standardprodukt. Lönsamheten sjunker av att många konkurrenter börjar pressa priserna.

Samtidigt gör den stora mängden av leverantörer att det blir vanligt med leveransproblem, förseningar och reklamationer. Eller tvärtom, att leveransproblem slår undan fötterna för nystartade leverantörer.

Utsållning och konsolidering
Därför är det tredje stadiet i livscykeln alltid en period av utsållning och konsolidering. Vissa leverantörer har lyckats bli så effektiva genom sin storlek eller andra fördelar att de kan hålla ett positivt kassaflöde, medan andra backas av starka ägare.

Resten slås förr eller senare ut från marknaden. De köps upp, går i konkurs eller läggs helt enkelt ner.

Tydliga flaskhalsar
Frågan är om vi nått dit i solcellsmarknaden nu? På senaste träffen i fastighetsägarnätverket Samling för Solel kunde vi konstatera att vi såg tydliga flaskhalsar.

Det är inte alltid lätt att få tag i bra leverantörer och de skickar inte alltid genomarbetade offerter. Tillgången av solcellspaneler är fortfarande god även om man kan få oprövade fabrikat, men väntetiden på komponenter som växelriktare och montagesystem kan vara lång.

Installatörerna har dessutom i vissa fall svårt att få tag i utbildade montörer och måste skjuta fram uppdrag för att hinna med.

Brister i komponenter orsakar likviditetsproblem för installatörerna och driver upp priserna för slutkunden. Sammantaget pekar trenden mot utmaningar för branschen. Hur omfattande återstår att se, men du som förvaltare behöver säkra upp dig och se till att dina nya anläggningar håller hög kvalitet samtidigt som din investeringstakt inte stannar upp.

Bolag som agerar föredömligt
Göteborgs stads Stadsfastighetsförvaltning är ett föredöme här. De har satt upp mål som är så långsiktiga att de löper över konjunkturcykler, vilket gör att de kan bygga relationer till få utvalda leverantörer.

Så arbetar även Atrium Ljungberg, som tillsammans med sin utvalda leverantör sätter upp årsmål för antal installationer och låter leverantören själv bestämma bästa tid att utföra montaget utifrån tillgång till komponenter och personal.

SBB tar en liknande väg när de upphandlar solceller för flera fastigheter i samma affär, vilket gör att de kan ställa tydliga krav på sin leverantör.

Jag tror att det är rätt väg att gå i den marknad som råder just nu.

Så bör du agera

  • Hitta en eller ett fåtal leverantörer som du får en bra kontakt med och bygg en långsiktig relation där du sätter ramarna och låter leverantören styra detaljerna.
  • Ta fram bra underlag så att leverantören tydligt förstår vad du vill ha och vilka krav du ställer på de olika komponenterna.
  • Se till att besiktningarna håller hög kvalitet. Vid större installationer kan det vara en god idé med delbesiktning redan i tidigare skede för att undvika att ett felaktigt installationssätt fortgår för långt. 
  • Framför allt, var ute i god tid för saker tar mer tid än vanligt. Vill du få till bra installationer under 2023 bör du sätta igång nu.

Väl värt att kämpa för
Mycket pekar på att 2023 blir en rörig period för solcellsinstallatörerna. Som beställare behöver du vara extra tydlig och stabil partner till din leverantör. Så snart nästa fas är över kommer vi kunna se fram emot en långsiktigt mogen bransch med stabila leverantörer, trygga leveranskedjor och tydliga villkor.

Väl värt att kämpa lite extra för, tycker jag.

Stefan Lindsköld
Vd och partner på Aktea Energy

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega