Partnertext från Fastighetsägarna Service

Spara energi i brf:en genom värmeåtervinning


Med ny, revolutionerande teknik för värmeåtervinning har Fastighetsägarna Service bidragit till att brf Designationen nu kan återvinna koldioxid, vilket både sparar energi och sänker föreningens kostnader.

En av de största energitjuvarna inom hållbarhet är uppvärmning av fastigheter. Med ny revolutionerande teknik kan bland annat kan koldioxiden omvandlas och återvinnas, istället för att släppas ut. Genom att använda koldioxidmaskiner minskar klimatavtrycket och ungefär 1,2 miljoner kilowattimmar kan sparas per år i ett stort lägenhetshus.

– Det här är hållbarhet på riktigt, säger projektledaren Jonathan Hall som just nu implementerar tekniken hos brf Designationen på Södermalm.

Koldioxid som köldmedium
Den banbrytande tekniken som används kallas för Delta Lift Energy och fungerar genom att koldioxid används istället för miljöfarliga syntetiska köldmedier. Koldioxiden tas om hand som en biprodukt vid biogastillverkning och kapslas därefter in i ett slutet system.

– Det går till så att energin omvandlas till värme som leds in i fastighetens värmecentral. Här växlas den till varmvatten och ventilation, återvinns och går sedan tillbaka igen, men då i form av varmvatten och uppvärmning, säger Jonathan.

Energibesparingarna är minst 20 procent
Tekniken använder ett naturligt köldmedium och har en låg energiförbrukning, vilket gör den till en av de mest energieffektiva och miljövänliga teknikerna.

– Med den här tekniken sparas minst 20 procent av energin jämfört med traditionella köldmedier. Det innebär att man kan spara ungefär 1,2 miljoner kilowattimmar per år i en stor bostadsrättsförening, säger Jonathan.

Hållbarhet på riktigt
Energibesparingen är en av många fördelar. En annan är att man slipper att hålla köldmedia i slutna system. När det kommer till traditionella köldmedia, som är väldigt miljöfarlig, måste den hållas i helt slutna system och kontrolleras av myndigheter. Den största fördelen med den här tekniken är dock skillnaden den gör för klimatavtrycket.

– Alla hållbarhetsaspekter med till exempel solceller på tak och laddstolpar är viktiga men de är långt ifrån detta – det här är hållbarhet på riktigt. Här tar vi tillbaka energi och stoppar in den i en fastighet som tidigare inte haft någon värmeåtervinning. När vi tittar på siffrorna kring återvunnen energi så är det denna teknik som gör uppenbar skillnad. Det är framtidssäkert att sänka sin förbrukning och att återanvända sin energi. Uttrycket att ta vara på det ni köper har aldrig passat bättre, säger Jonathan.

3 tips på hur brf:er kan jobba med hållbarhet

  • Gör energikartläggningar, vilket betyder att man ser över husens förbrukning.
  • Kontrollera vad som händer med er frånluft. Återanvänd energin!
  • Sänk förbrukningen, det är alltid en bra investering.
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega