Partnertext från Fastighetsägarna Service

Att förvalta framtidens äldreboende

Framtidens äldreboende ställer nya krav med målet att skapa en bra miljö – för personalen, anhöriga och de boende. – Vi kommer bland annat se mer och mer AI-funktioner i vardagens periferi, säger Jesper Stening, förvaltare på Fastighetsägarna Service.

Antalet personer som är 60 år eller äldre ökar mer än befolkningen som helhet, och ju äldre befolkningen blir, desto större krav ställs det på en modern vård och omsorg. Alla har rätt till ett bra liv, från barnsben till ålderns höst, men generationsväxlingar skapar nya grupper av äldre med andra krav än generationen innan. För framtiden innebär detta ett fokus på ett flexibelt boende, artificiell intelligens samt digitala lösningar och hjälpmedel.

Nya behov och nya krav
Jesper Stening är förvaltare på Fastighetsägarna Service med fokus på bland annat äldreboenden. Han vet vad som krävs för att ligga i framkant när det kommer till boende för seniorer, men även vad som behövs för att ligga i fas med morgondagens krav.

– Det är ju ganska stor skillnad på de som bor på ett äldreboende i dag kontra de som kommer att bo på ett äldreboende om 10–15 år. Generationsväxlingar och en allt äldre befolkning skapar nya behov och nya krav. Hur möter vi det som förvaltare? säger han.

Naturlig del av vardagen
År 2040 beräknas nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning vara över 65 år gammal. De har växt upp i en verklighet där digitalisering är en naturlig del av vardagen och där nya tankar kommer att ta plats när äldreboendena utformas.

– Om 15–20 år så kommer äldre flytta in på boenden som växt upp i en värld där exempelvis miljöfrågor varit framträdande. Samtidigt kommer vi se mer och mer AI-funktioner och robotar i vardagens periferi, robotar som till exempel hjälper till med städning och tvätt, säger Jesper Stening.

Moderna bekvämligheter
Med innovationer som belysningslösning för att stötta dygnsrytmen, digitala lås- och passersystem eller komfortkyla för att skapa en behaglig inomhusmiljö kan äldreboenden redan idag erbjuda moderna bekvämligheter. På vissa boenden delas verksamhetens lokaler med förskolor för att ge äldre och barn möjligheten att träffas naturligt, vilket är till gagn för såväl juniorer som seniorer.

Det är många röster som är involverade i skapandet av framtidens äldreboenden, från politiker, experter och fastighetsägare till omsorgsaktörer, fastighetsförvaltare, anhöriga och seniorer. På Humana Björnö i Norrtälje, ett äldreboende som Fastighetsägarna Service förvaltar, arbetar man redan i framkant med moderna lösningar och hjälpmedel.

Annorlunda utmaningar
– De arbetar bland annat med olika typer av digitala koncept som ska underlätta vardagen för de boende. Men framtidens äldreboende behöver inte bara handla om tekniska innovationer. Det kan handla om små detaljer som färger och material, antika kaffekoppar som påminner de äldre om hemmiljöer. Det här är speciella boenden med speciella krav som skapar annorlunda utmaningar och förväntningar på förvaltningen. För vår del som förvaltare handlar det ofta om att lösa problem, jobba med besiktningar och hantera de höga kraven på säkerhet, säger Jesper Stening.

Vilka tre innovationer tror du kommer vara viktiga för framtidens äldreboende?

  • Mer digitalisering både i verksamheten och i fastigheten.
  • Större möjlighet till individanpassning med hjälp av AI som stöd i verksamheten.
  • Möjligheten att bygga in flexibilitet med tanke på generationsväxlingen även bland de boende.
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega