Partnertext från Fastighetsägarna Service

Så gör du en effektiv underhållsplan – experten tipsar!

En underhållsplan är ett värdefullt verktyg för att skapa översikt och för att planera för framtida behov. Lisa Wigenius, specialist på Fastighetsägarna Service delar här sina bästa tips om vad en underhållsplan innebär och varför den är så viktig.

1. Varför är en underhållsplan viktig?
En underhållsplan är viktig då den ger en strukturerad överblick över fastighetens framtida underhållsbehov. Genom att genomföra regelbundet underhåll kan man förlänga livslängden på byggnadsdelar och undvika kostsamma skador som annars kan uppstå.

2. Under hur lång tid framåt gör man en underhållsplan?
Vi rekommenderar att underhållsplanen sträcker sig över 50 år för att inkludera livslängden för alla komponenter i fastigheten. Detta tillvägagångssätt tillåter inte bara en effektiv planering av resurser utan stärker även fastighetens ekonomi på lång sikt.

3. Hur skapar man en underhållsplan?
Vi inleder med en grundlig besiktning av fastigheten där vi utvärderar mark, fasad, tak, installationer och invändiga utrymmen. Anteckningar, mätningar och fotografier tas för att dokumentera skicket. Sedan sammanställer vi all information i det digitala verktyget Planima där åtgärder, kostnader, intervall och status för varje del presenteras.

4. Behöver alla fastigheter en underhållsplan?
Inom viss utsträckning är en underhållsplan nödvändig för alla fastigheter. Genom att samordna projekt för fastigheten kan man även stärka ekonomin för framtiden. Dessutom är det värt att notera att från och med januari 2024 är det ett lagkrav att nyproducerade och ombildade fastigheter har en 50-årig underhållsplan.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega