Ny kunskapsbank om platssamverkan

Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram en kunskapsbank för att stödja fastighetsägare och kommuner som vill skapa trygga och attraktiva stadsmiljöer.

I den nya kunskapsbanken har stiftelsen samlat några av de vanligaste frågorna kring platssamverkan. Svaren bygger bland annat på erfarenheter från arbetet med platssamverkan som Stiftelsen Tryggare Sverige bedriver på ett tiotal platser i landet.

Kunskapsbanken tar till exempel upp frågorna: vad är nyttan med platssamverkan, vad gäller vid offentlig upphandling, behöver vi en BID-lagstiftning i Sverige och hur går det att skapa offentliga platser som är säkra, trygga och attraktiva för olika målgrupper?

Metod och syfte
Platssamverkan är när fastighetsägare, kommunen och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område.

Arbetet syftar till att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för till exempel säkerhet, renhållning, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring.

På frivilliga grunder
I andra länder finns sedan länge liknande verksamheter kallade BID (Business Improvement District). I Sverige saknas dock den lagstiftning som finns i exempelvis USA, där samtliga intressenter i det aktuella området förpliktas att vara med och stödja verksamheten.

Platssamverkan i Sverige bygger istället på frivillighet, där olika aktörer utvecklar och driver platsen tillsammans genom en gemensam platsorganisation.

Seminarier om platssamverkan
Tillsammans med Institutet för Fastighetsrättsliga Forskning vid Uppsala universitet har Stiftelsen Tryggare Sverige under vintern arrangerat en seminarieserie om förutsättningarna för platssamverkan i Sverige.

För dig som inte har haft möjlighet att se seminarierna live går det att titta på dem här.

Nästa seminarium är den 10 mars och har titeln Vad krävs för att komma vidare med platssamverkan och hur ser idealsituationen ut? Mer information och länk till anmälan finns här.

Källa: Stiftelsen Tryggare Sverige

 

Här finner du kunskapsbanken

Mer information om platssamverkan

Fakta om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende och icke-vinstdrivande tankesmedja. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Läs mer på stiftelsens hemsida

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega