Den personliga tryggheten ökar hos Botkyrkabyggen

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen.

Kundundersökningar utgör en viktig grund i Botkyrkabyggens förbättringsarbete. I resultatanalysen framgick tydligt att den personliga tryggheten är en prioriterad fråga för hyresgästerna.

Tidigare satsningar har också gett tydliga resultat. Botkyrkabyggen gav därför ett nyårslöfte för 2019 om ytterligare satsningar på trygghetsskapande åtgärder, där bland annat ordningsvakter, trygghetsvandringar, ny lokal och intensifierat arbete mot olovlig andrahandsuthyrning har gett resultat. Det var med extra spänning som bolaget tog del av AktivBos mätning av hyresgästernas upplevda trygghet.

Vad visade mätningen?
– Resultatet är mycket bra. För att ge några exempel: I de särskilt utsatta områdena Fittja, Alby och Norsborg ökade sammantaget tryggheten bland våra hyresgäster med 2,9 procentenheter mellan 2018 och 2019. Fittja sticker ut på ett exceptionellt sätt, där har tryggheten ökat med drygt 7 procentenheter. Den personliga tryggheten kvällar och nätter i Alby har ökat med 5,7 procentenheter, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Vad beror den ökade tryggheten på?
– Under 2019 genomförde Botkyrkabyggen bland annat 27 trygghetsvandringar där anställda synade allmänna utrymmen ute och inne i Fittja, Alby och Norsborg för att åtgärda sådant som skapar otrygghet. Numera arbetar ordningsvakter i Alby centrum och de har sin nya lokal inne i centrum, vilket ger ökad tillgänglighet. Bolaget har även med sitt arbete mot olovlig andrahandsuthyrning återtagit 107 lägenheter och möjliggjort för fler att bo lagligt, tryggt och med sjysta villkor. En ny lokal har skapats mitt i Fittja, där olika samhällsaktörer kan mötas för att tillsammans påverka platsen i positiv riktning, berättar Chris Österlund.

Vad är din och medarbetarnas reaktioner på resultatet?
– Alla jag pratat med är mycket glada för våra hyresgästers skull och även för andra som bor, är verksamma eller planerar att investera i Botkyrka. Det går att vända trender, det lönar sig att lägga kraft på att identifiera och åtgärda vardagsnära problem. Men vi har fortfarande arbete kvar att göra. Tryggheten ska öka ännu mer och i alla våra områden. Därför påbörjar vi nu en djupanalys av undersökningen för att förfina bolagets åtgärder i respektive stadsdel. I det arbetet är resultaten från AktivBo centrala och det vi utgår ifrån i olika interna workshops för respektive område.

Mätningen visar att 74,6 procent av hushållen svarar att tryggheten är mycket bra eller ganska bra. Vad är nästa steg för Botkyrkabyggen?
–När vi summerar 2020 är målet att den andelen ska vara 78 procent. Nyårslöftet från oss är därför bland annat att Botkyrkabyggen ska inviga minst 20 gårdar för god gemenskap, vilket även försvårar för kriminella att styra i de offentliga rummen. Vi ska återta ännu fler lägenheter som hyrts ut olovligt i andra hand. Bolaget ska även utöka samarbetet med kommunens socialtjänst, vi vet till exempel att det finns barnfamiljer i behov av trygga boendeförhållanden med stöd från kommunen och här är Botkyrkabyggen ett viktigt verktyg – inte minst med tanke på att barnkonventionen nu är lag i Sverige. Jag ser även fram emot att vi ska erbjuda minst tio gratis brandskyddsutbildningar för våra hyresgäster och stödja grannsamverkan mot brott i olika former och att vi ska verka för att bolagets huvudkontor flyttas till Alby, säger Chris Österlund.

Chris Österlund poängterar att det inte är enkelt att öka tryggheten i områden med parallella samhällsstrukturer, kriminalitet och arbetslöshet.
– Men det är möjligt, meningsfullt och affärsmässigt rätt. Jag ser fram emot fortsatta krafttag tillsammans med Botkyrka kommun, polisen, privata bolag och Region Stockholm. Med samarbeten och tydlig rollfördelning går det att påverka unga att tidigt göra sunda livsval och det går att försvåra för kriminella att utöva sin verksamhet, säger hon.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega