Partnertext från AktivBo

”Analytics är verktyget vi letat efter”

Västerås största hyresvärd Bostads AB Mimer jobbar med att integrera stora delar av sin personal i AktivBo Analytics för att uppnå en mer kontinuerlig målstyrning och snabbare åtgärdshantering. Gustav Hanstad, förvaltningschef på Mimer berättar mer.

Bakgrunden till integrationsarbetet är att hela bolaget för några år sedan satte upp höga och långsiktiga mål som bestod av fyra huvudmål att sträva efter.

– Målen berör områden som kvalitet, kundmätning, medarbetare och ekonomi och kunde sättas tack vare flera års resultat från enkäten Customer ScoreCard (bostadsundersökning), inleder Gustav. Vi satte mål som vi visste var väldigt höga och kanske till och med ouppnåeliga men vi ville ha något strävansvärt.

Jobba mer målstyrt
För att komma närmare målen vill Mimer löpande kunna ta del av resultatet från sina hyresgästundersökningar.

– Även tidigare har vi såklart jobbat mycket med resultat och vi hade redan ett befintligt system där vi kunde styra på kundsynpunkter som kom in. Men vi kände att vi framåt ville ta vara på resultatet från undersökningarna mer löpande och agera på saker som händer ”nu”, fortsätter Gustav.

– Analytics gör att vi kan jobba mer kontinuerligt och resultatet från undersökningarna blir ett styrhjälpmedel snarare än ett resultat som vi får in en gång per år. Skillnaderna i resultatet från dag till dag blir ju egentligen små och inte så tydligt som underlag utan snarare bygger vi upp en medvetenhet. Verktyget hjälper oss också att få svar på enskilda frågeställningar och om vi tidigare trodde att vi skulle få effekt på en fråga vet vi nu att vi får effekt. Det ger en helt annan målstyrning, säger Gustav.

Enkelt uppbyggt
Under våren 2020 deltog personalen i en första workshop i Analytics.

– AktivBo kom till oss och höll en första workshop för delar av personalen, allt ifrån områdeschefer till kundcenter och kommunikatörer. Alla fick varsin inloggning och enkla arbetsuppgifter som att testbygga sin egen översikt i verktyget. Det var enkelt uppbyggt och vi upplevde AktivBo som lyhörda där vi fick chansen att ställa frågor under workshopen och de tog verkligen åt sig av förslag och förändringssynpunkter, säger Gustav. Vår personal kände att ”det här verktyget vill vi jobba i”.

– Före sommaren köra vi en andra workshop, där de flesta som jobbar mot kund och våra kvartersvärdar kommer vara med. Det är viktigt att de kontinuerligt är inne i Analytics och förstår siffrorna.

Snabb återkoppling
Olika avdelningar arbetar på olika sätt med verktyget.

– Vi har lagt upp vårt konto så att vi har två inlogg per område men vissa personer har egna inlogg. Det viktigaste för oss gällande verktyget är att hyresgästen ska känna sig lyssnad på och att de får en snabb återkoppling på det de tänkt till om, det är hela syftet.

– På kommunikationsavdelningen används Analytics genom att hålla koll på de mål som vi mäter i kundenkäten, vilket i sin tur styr kommunikationen. Textsvaren analyseras och kommunikationen ändras utifrån dem. Vissa tycker till exempel att det skickas för mycket sms, vissa för få. Analytics är ett jättebra verktyg för att kunna se såna synpunkter, säger Gustav.

Tar tid bygga volym
– Många hyresgäster använder också textsvaren som felanmälan även om det inte är tänkt för det, men nu när det är så kan vi agera direkt och vara snabba på att åtgärda eventuella fel, fortsätter Gustav.

– Dock är vi inte riktigt där än för alla fastigheter vi mäter. Det tar ett tag att få tillräckligt många svar på en viss adress för att svaren ska visas så med andra ord tar det ett tag att bygga volym. I framtiden kan det här leda till att vi kanske kommer be folk att skriva så mycket de kan i textsvaren och att vara specifika, såna justeringar kan bli aktuella. Det bästa vore någon slags AI-lösning, att verktyget själv kan föreslå ”det ser ut som att du håller på att göra en felanmälan” och hänvisa en vidare.

Hur använder du personligen Analytics och vilka är de bästa funktionerna enligt dig?
– Jag har rapporteringsansvar till ledningsgruppen en gång i månaden och har byggt en egen översikt för alla värden som jag ska visa upp. Jag behöver bara öppna vyn, det är fantastiskt! Nu under corona så kan vi se direkt hur vi påverkas, säger Gustav.

Alla olika typer av undersökningar man genomför kan visas i Analytics – med möjlighet att ställa olika undersökningar, index och frågor mot varandra och göra jämförelser.

– Just nu använder vi Analytics för bostadsundersökningen CSC samt inflytt, men fler löpande mätningar ska kopplas på i verktyget där nyproduktions- och ombyggnadsundersökningar är på gång. Om vi gör fler enkäter så kommer vi använda Analytics för resultatet.

Vad vill ni åstadkomma genom integreringen och vad blir värdet framåt?
– Nu vet vi att vi får textsvar ofta och i hanterbar mängd. Framåt är steget hur vi tar hand om det på bästa sätt och hur det blir en hjälp till vår styrning. Personalen har börjat bygga egna översikter och vi har en positiv anda och energi kring det här. Det kommer bli som vi tänkt oss, Analytics är verktyget vi letat efter, avslutar Gustav.

AktivBo Analytics är ett analysverktyg framtaget för att stödja ett datadrivet arbetssätt. För de olika typer av undersökningar som AktivBo erbjuder presenteras löpande svarsprocent, resultat och benchmarking med djupgående analysmöjligheter i verktyget. De ingående tjänsterna i Analytics är optimerade för att ge ett kundstyrt analys- och förbättringsunderlag – för alla olika avdelningar i företaget. Vill ni veta mer, kontakta martin.gustafsson@aktivbo.se.

Bli den första att kommentera "”Analytics är verktyget vi letat efter”"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega