Partnertext från AktivBo

Kostnadsfri bransch-undersökning om covid-19

Martin Gustafsson, affärsutvecklingschef på AktivBo.

För att få mer information om hur covid-19 har påverkat fastighetsbranschen och hur man har ställt om, bjuder AktivBo nu in till en kostnadsfri branschundersökning för både bostäder och lokaler.

Covid-19 har ställt fastighetsbranschen inför nya utmaningar där bolag tvingats anpassa det dagliga arbetet och förvaltningen efter nya förutsättningar. Det har också påverkat Sveriges hyresgäster på många olika sätt.

Bra hantering kan öka kundnöjdhet
AktivBo genomför undersökningar för ett stort antal fastighetsbolag och ser dagligen olika initiativ där hyresvärdar försöker hjälpa och underlätta vardagen för sina kunder.

I en resultatanalys av medelstora och större bostadsbolag som genomfört undersökningar under mars och april såg man att 11 av de 13 utvalda bolagen ökar på Serviceindex, med ett snitt på 1,7 procent. Analysen visar ökningar på frågor som ”få åtgärder vidtagna till följd av synpunkter” (+ 2,7 procentenheter), ”få felet reparerat inom rimlig tid” (+ 2,0 procentenheter) och ”vad hyresgästerna tycker om informationen” (+ 3,9 procentenheter).

– Vid en bra och proaktiv hantering kan man öka kundnöjdheten, även i utmanande tider. kommenterar Martin Gustafsson, affärsutvecklingschef på AktivBo.

Stöd för framtida arbete
Sammanfattningsvis visar hyresgästerna på stor förståelse för den rådande situationen men ger även direkta förslag på förbättringsområden.

– När vi såg de positiva tendenserna i pågående undersökningar ville vi gräva djupare med stöd av en riktad undersökning om covid-19. Resultaten från mätningarna kommer ställas mot annan branschdata. Vi tror också att branschen kan lära av varandra och med konkreta siffror i ryggen hoppas vi kunna bidra med best practice, fortsätter Martin.

Kostnadsfritt deltagande
Undersökningen kommer att erbjudas kostnadsfritt till alla fastighetsbolag, både bostäder och lokaler, och genomförs under sommaren.

Resultatet kommer presenteras löpande för de deltagande bolagen i AktivBos Analytics-plattform, där även geografisk benchmark visas på digitala kartvyer. Sammanställning, analyser och benchmark ges under ett öppet webinar efter sommaren.

– På AktivBo vill vi bidra med att hjälpa till att reda på hur hyresgästerna har upplevt sina hyresvärdars arbete under denna svåra situation, avslutar Martin Gustafsson.

 Här kan du anmäla ditt intresse och läsa mer om undersökningen.

Bli den första att kommentera "Kostnadsfri bransch-undersökning om covid-19"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär