Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Partnertext från AktivBo

Så kan fler motverka segregation

Anna Kanervo, projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb.

Allmännyttans innovationslabb ska minska segregationen. På fyra olika orter har experimentverkstäder startats med det gemensamma målet att testa, utveckla och utvärdera metoder och arbetssätt för att bryta socialt utanförskap.

Det handlar om att lära sig av varandra och sprida lärdomarna vidare, så att fler kan göra mer. Anna Kanervo, projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb, berättar mer om projektet.

– Det började med ett stort forskningsprojekt där nyttan med allmännyttan undersöktes. I nästa steg undersöktes möjligheterna till hur Sabo kan göra mer, vad för typ av insatser som görs ute i områdena och på vilket sätt vi bidrar.

– Under den här processen insåg vi att det pågår mycket bra saker ute i bostadsområdena, men att behovet är större. Framförallt behövdes något sätt att sprida lärdomarna till ännu fler, på ett mer strukturerat sätt. Det handlar mycket om att sprida sociala innovationer, inte att hitta nya metoder, säger Anna Kanervo.

Samarbete mellan flera aktörer
Innovationslabben drivs i samarbete mellan flera aktörer med fokus på ökad sysselsättning, trygghet, förbättrade skolresultat och förstärkt samhällsservice.

– Innovationslabben är självständiga verksamheter på fyra olika orter som alla driver sin egen verksamhet. När de valt en specifik fråga stöttar vi dem i deras metodutveckling. Det är experimentverkstäder som pågår och vi kommer med input från ett helikopterperspektiv. Vi ser vilka metoder som är framgångsrika, tar med oss lärdomarna och sprider dem vidare så att fler kan ha nytta av dem i sina verksamheter, fortsätter Anna Kanervo.

Flera positiva följder
Projektet har kommit halvvägs men har redan nu genererat flera positiva följder och framförallt ett ökat engagemang i frågan.

Mötesplatsen Portalen i Norrköping är ett föredömligt exempel där man under flera år arbetat aktivt med att öka egenförsörjningen i Hageby, ett bostadsområde med hög arbetslöshet.

– Om Portalen i Norrköping hittar ett nytt sätt för utrikesfödda kvinnor att komma in i arbetsmarknaden sprids deras metod sedan vidare, så att fler kvinnor lyckas bättre i att hitta arbete. Bland annat hålls workshops tillsammans med arbetsgivare, mentorer och arbetsförmedlingen.

Mätbara kvalitativa mål
Varje labb har sina egna mätbara och kvalitativa mål.

– I Boden har flera aktörer gått ihop, med bostadsföretaget i spetsen. Syftet är att skapa en bra väg in i samhället för de som är nya i Boden. Detta görs genom möten mellan etablerade och icke-etablerade i Boden. Att få nya kontakter i sitt nätverk ger ökade chanser att få jobb.

– Dessutom har ungdomarnas motivation att gå i skolan ökat. Det finns många eldsjälar och ideella krafter som engagerar sig i arbetet. Det gäller att hitta saker som gör att människor motiveras till att lägga sin fritid på sådant här.

Mer aktiv roll
Anna Kanervo har en övergripande syn på vad som händer i branschen och skapar kontakter och nätverk för dem som jobbar med frågorna. Samtidigt stöttar hon labben med inspiration, strategiskt tänk och vägleder mot uppsatta mål.

– Sabo har spridit väldigt mycket annat bra under åren genom konferenser och andra metoder. Nu är tanken att genom innovationslabben ha en mer aktiv roll, från inspiration till verklighet. Att på nya sätt stötta våra medlemmar och undersöka vad de behöver. Jag ser det som ett hållbarhetsprojekt. Det görs i projektform men vi är väldigt noga med att poängtera att allt som görs ska vara sådant som blir mer levande om det visar sig framgångsrikt, säger Anna Kanervo.

Innovationslabben är ett samarbete mellan Sabo, Hyresgästföreningen, Malmö universitet Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping med finansiering från Vinnova.
Vill du följa arbetet med Allmännyttans innovationslabb? Prenumera på nyhetsbrevet https://www.allmannyttan.se/innovationslabb/dagbok/ eller följ @allmannyttansinnovationslabb på Instagram.
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega