Partnertext från AktivBo

Delat ansvar skapar engagemang

Hyresbostäder i Norrköping AB har i området Ljura testat metoden att låta hyresgästerna själva signera att tvättstugan är städad efter avslutat tvättpass . Resultatet blev en ökning av Serviceindex med hela 13,4 procentenheter.  

Städning i tvättstugan kan vara en utmaning för många hyresvärdar. Det är en balansgång som kräver engagemang från hyresgästerna men också från hyresvärden. Hur når man då ut till hyresgästerna för att engagera samarbete och få med alla i det gemensamma arbetet?

– Vi måste engagera hyresgästerna och få dem att förstå att alla har ett ansvar. Vi kan inte ständigt vakta i tvättstugan utan det är också hyresgästernas ansvar att lämna rummet i det skick som de förväntas hitta det. Vi fick ofta mejl från hyresgäster som var missnöjda med städningen och vi funderade på hur vi skulle kunna förbättra situationen. Vi valde tillslut att satsa på idén med signering, säger Ann-Christine Johansson, områdesansvarig på Hyresbostäder i Norrköping.

Besiktning och storstädning
Under en planerad dag stängdes alla tvättstugor i Ljura för besiktning och storstädning. Efter besiktningen kunde man konstatera att 32 av 37 tvättstugor ej var godkända vad gäller städningen.

I varje tvättstuga sattes listor upp där hyresgästerna, efter avslutat tvättpass, skulle signera att man städat efter sig med namn, lägenhetsnummer, datum och tid.

Snabb förbättring
Efter att ha testat metoden i en månad gjordes en ny besiktning där det visade sig att 32 av 37 tvättstugor nu var godkända – ett stort framsteg på kort tid. Resultatet presenterades i utskick till hyresgästerna, både för att informera och gratulera.

– Man kan tro att detta innebär mer administrativt jobb men det har vi inte känt av alls. Effekten har istället blivit ett självkontrollerande system, hyresgästerna följer upp varandra. Det blir ett socialt tryck när man ser att grannarna städar, svart på vitt.

– Vi samlar dessutom in listorna en gång i veckan och följer upp vem som städat och vem som inte gjort det. Vi kan då åtgärda problemet och kontakta de hyresgäster som inte följer trivselreglerna. När vi får in mejl från missnöjda hyresgäster  har vi underlag att gå på, säger Ann-Christine Johansson.

Hela beståndet
Nu funderar Hyresbostäder i Norrköping på att ska satsa på denna metod i hela beståndet. De har även simulerat ett resultat med hjälp av Qviksim om hur en sådan ökning skulle påverka hela Serviceindex.

– Vi har fått mycket positiv respons från hyresgästerna för att vi faktiskt gjorde något för att förändra. Kommunikationen är jätteviktig, vi måste få hyresgästerna att känna att vi hjälper till från vårt håll men också att de måste göra sin del. Vi samarbetar och vi gör förbättringar tillsammans, fortsätter Ann-Christine Johansson.

Kommunikation och facebook
Hyresbostäder i Norrköping har arbetat mycket med kommunikationen och skickat ut direktutskick till varje hushåll. De har även startat en egen Facebook-sida just för Ljura.

– Vi gick ut med information till hyresgästerna om vad som planerades och ville visa att vi satsade ordentligt och tog första steget. Det är dock viktigt att poängtera att det även är upp till hyresgästerna hur de vill ha det i sin fastighet. Vi städar en gång i veckan men däremellan är det upp till dem. Listorna kommer in fulltecknade kontinuerligt och resultatet blir bättre och bättre, avslutar Ann-Christine Johansson.