”Gör vad ni vill, men vi ska till 90!”

I Vätterhems senaste hyresgästundersökning nådde område City fantastiska 90,2 procent i serviceindex. Beståndet består av över 2 000 lägenheter och av dessa svarade hela 73 procent på årets enkät. Framgångsfaktorn? Lyssna på personalen och ge varje medarbetare eget ansvar att själva hitta lösningar och idéer till att uppnå de gemensamma målen.

Åsa Karlsson, Vätterhems förvaltningschef City, berättar om engagemanget och drivkraften som tagit dem hela vägen fram till mål.

– Vårt företagsmål är att nå 90 procent i serviceindex till år 2023. Målet har vi sedan brutit ned på våra fyra områden och vi på område City var först med att uppnå målet. Det känns såklart jättebra, säger Åsa Karlsson. Varje år samlas hela personalen för en gemensam resultatgenomgång av hyresgästundersökningen följt av workshop och åtgärdsarbete.

Fokus på skriftliga kommentarer
– Medarbetarna får sitta i grupper och själva välja vad de vill jobba med för att uppnå gemensamma mål. Här har det framförallt varit fokus på de skriftliga kommentarerna. Där kan vi utläsa vad hyresgästerna saknar, vad man inte är nöjda med men också vad som fungerar bra. Vi tittar på resultaten för de olika gårdarna och personalen tar fram egna förslag på vad man ska jobba med. Därefter delar vi in dom i grupper där alla blir ansvariga för sin del.

Eget ansvar
Åsa Karlsson tror starkt på värdet av eget ansvar och att ge personalen fria händer till att hitta egna vägar och idéer som drivkraft i arbetet.

– Jag tror på det här med att vi jobbar tillsammans med frågorna och att de själva är med och ger förslag på aktiviteter som de själva vill genomföra. Vi pratar om det ofta och det skapar en stolthet. Vi jobbar också mycket med återkoppling, dyker verkligen ner i enkäten och har med det i våra medarbetarsamtal. Det ingår i deras personliga utveckling, vad de kan göra ännu bättre för att öka nöjdheten på sina hyresgäster.

Rent och snyggt
Sedan den tidigare mätningen har man riktat extra stort fokus på delindexet Rent och snyggt.

– Bovärdarna har skickat ut ett brev till hyresgästerna och informerat om att vi under februari månad kommer göra tätare kontroller av tvättstugan. Att städningen sköts av hyresgästerna. Vi gör sedan kontroller och går vid behov och ringer på hos hyresgäster där vi anser att det inte fungerar. Då får vi chans att visa hur luddfiltret ska se ut och vilka förväntningar vi har på städningen. I många fall kanske man inte heller vet om hur man ska göra. Detta gör att många faktiskt skärper sig och det blir en allmän skärpning.

Detta engagemang är en av flera insatser som resulterat i mycket goda resultat och förbättrade betyg.

– De bovärdar som varit ihärdiga har gjort detta varannan månad eller några gånger per år. Samtidigt har de också passat på att byta ut städutrustningen. Vi plockade upp en del adresser från mätningen och det har visat sig att hyresgästerna nu är nöjdare.

Årliga vandringar
Ett annat initiativ som haft stor inverkan på förbättringsarbetet är de årliga fastighetsvandringarna.

– Fastighetsvandringarna utförs i början på året. Vi sätter upp åtgärder som man sedan jobbar med under hela året. Personalen delar in sig i grupper tillsammans med bovärdar, reparatörer och förvaltare. Tillsammans med bovärdar från andra gårdar går man runt på varandras gårdar och samlar in tips och erfarenheter från vad som fungerat bra hos andra. Det kan handla om åtgärder för att öka tryggheten, ta bort buskage, ändra färger i trapphuset med mera. Det gör mycket att man hjälps åt och får tips från andra kollegor.

Sätter nya mål
En stor milstolpe har nåtts, men förbättringsarbetet tar inte slut här.

– Nästa steg är att vi ska sätta oss ner och sätta nya mål för nästa år, efter att vi har fått fira lite! Jag och förvaltarna kommer tillsammans sätta våra procentuella mål och på nytt stämma av med bovärdarna och reparatörerna vad de ser att de vill uppnå. Först och främst ska vi ha en sista avstämning av förra mätningens åtgärder. Sedan har vi en ny workshop för att hitta nya aktiviteter att genomföra nästa år.

Kvitto på att vi gör rätt
Åsa Karlsson belyser återigen sin tacksamhet över personalens driv och engagemang i att skapa ännu bättre boenden för hyresgästerna.

– Vi har fantastisk personal. Ökningen innebär att man nu får känna en stolthet för sitt arbete. Vi har fått ett kvitto på att det vi gör faktiskt fungerar. Vi har rätta tankar och är på väg åt rätt håll. Det skapar ett extra driv att vi vill mer!

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega