Partnertext från AktivBo

Svenska och tyska bolag lär av varandra

Representanter för det tyska bolaget DoWoBau på studiebesök i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Det händer massor av spännande saker och sker ständiga förbättringar hos alla bostads- och fastighetsbolag vi samarbetar med. Det finns även en vilja att dela med sig av kunskapen till branschkollegor och detta försöker vi på AktivBo underlätta. Våra hänvisningar ofta leder till lyckade erfarenhetsutbyten.

Intresset för att knyta internationella kontakter har också ökat och både svenska och tyska bolag är nyfikna på att lära av varandra.

På förfrågan från både enskilda tyska bolag och branschförbund (ett större antal ingående företag) arrangerar vi årliga studieresor till Sverige som blivit mycket uppskattade.

Intresset är också ömsesidigt och flera svenska bolag har under senare tid uttryckt intresse för den tyska marknaden. Det ville vi såklart gärna stötta och resultatet blev lyckade besök hos flera av våra tyska kunder.

Dra lärdomar av varandra
Lisa Winter, vd AktivBo GmbH, utvecklar.

– Det finns ett flertal positiva aspekter av detta. Dels kan man dra direkta lärdomar av varandra, både i stort och smått. Det ger nya konkreta idéer på hur man kan förvalta fastigheter och erbjuda tjänster på bästa sätt.

– En studieresa gör det också möjligt att ställa konkreta frågor på plats och knyta kontakter med personer som kan vara till hjälp när det gäller att kopiera ett bra koncept. Dessutom bidrar en resa till att svetsa ihop gruppen, vare sig det är medarbetare, ledningsgrupp och/eller styrelsemedlemmar, säger  Lisa Winter.

Samarbete med 60 tyska företag
Hon är tacksam för att så många bolag ställer upp med sin tid och agerar värdar; både i Sverige och Tyskland.

– Våra möjligheter till intressanta besök i Tyskland har ökat kraftigt eftersom allt fler företag har anslutit sig till oss. Vi samarbetar med över 60 tyska företag, spridda över hela landet. Det största bolaget, Vonovia, har över 360 000 lägenheter över hela Tyskland, säger Lisa Winter.

– Men det finns också ett stort antal kooperativa bolag med bestånd mellan 2 000 och 10 000 lägenheter. Medan vissa bolag ligger i framkant vad gäller effektiva stambyten, har andra utvecklat koncept för socialt engagemang eller satsar på att utveckla sitt tjänsteutbud genom digitaliseringen.

Till Wien och Berlin
Bostadsbolaget och Sveafastigheter Bostad är två bolag som genomfört studieresor i Wien respektive Berlin förra året.

Resorna handlade om olika aspekter kring kommunal och privatägd förvaltning, personalutveckling, portfoliomanagement, sociala utmaningar i kvarteren, nyproduktioner, för att nämna några områden.

Självförvaltning och hyresgästernas ansvar
Lars Gärde, vice vd och affärsutvecklingschef på Sveafastigheter Bostad, delar med sig av sina erfarenheter från kunskapsutbytet i Berlin.

– Det var superintressanta besök och vi har fått flera nya lärdomar av att se hur de tyska bolagen jobbar, både allmännyttiga och privata. Framförallt fick vi många bra konkreta idéer från de allmännyttiga bolagen. Exempelvis var det intressant att se hur man i jämförelse med Sverige jobbar mycket med nyproduktion i områden där hyresnivåerna är lägre.

– Det var också intressant att se hur de jobbar med självförvaltning och hur hyresgästerna själva tar ett större ansvar för utformning och drift. På ett område ansvarade hyresgästerna till exempel själva för klippning av häckar och övrig skötsel mot en hyresrabatt. Självförvaltning i sig är intressant och att man kan jobba på olika sätt för att hålla nere kostnaderna.

20-tal tyska bolag på besök
Ett 20-tal tyska fastighetsbolag har också varit på studiebesök i Sverige och besökte då Botkyrkabyggen, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Stockholmshem och Svenska Bostäder.

Även här fanns det mycket kunskapsbyte, dels om stora frågor kring energiförsörjning och hållbarhet men också kring konkreta frågor som sopsystem, matkvarnar, cykelförråd och kundplattformar.

All inclusive imponerar
Claes Göthman, förvaltningschef på Stockholms Kooperativa Bostadsförening, delger sina erfarenheter från besöket av de tyska bolagen med fokus på intressanta skillnader länderna emellan.

– Den största skillnaden är att vi på SKB och i Sverige generellt erbjuder fullt utrustade boenden, ”all inclusive”, med allt ifrån köksutrustning, utrustade badrum, golv med mera. Detta gör man inte på samma sätt i Tyskland där hyresgästerna ofta tar hand om många delar själva. I Sverige levererar vi inte bara utan har också ett större ansvar för underhåll och utrustning.

Intressanta energilösningar
– När tyskarna varit här på besök har de därför varit häpna över standarden i våra lägenheter, även de som inte har allt för höga hyror. Det ger alltid nytta att se sig själv med andras ögon, men vi har också sett intressanta lösningar  i Tyskland – inte minst massor av intressanta energilösningar med solceller, säger Claes Göthman. Där ligger de steget före.

Är ni intresserade av att komma i kontakt med tyska bolag eller är intresserade av att besöka något av våra kundföretag i Sverige – hör gärna av er till oss.