Den 1 februari inledde Östersundshem ett 18 månader långt test med förkortad arbetstid. Det innebär att alla medarbetare på företaget arbetar sex timmar per dag i stället för åtta.

Förutsättningarna för försöket är att det ska vara kostnadsneutralt, både för arbetsgivare och arbetstagare.

Inte anställa fler
– Vi får med andra ord inte anställa fler för att klara arbetskraftsförsörjningen, och projektet får inte heller innebära andra, väsentliga fördyringar, säger Malin Gunnarsson, kommunikationschef  på Östersundshem.

Utökat arbetsmiljöarbete
Anledningen till att Östersundshem vill testa en alternativ arbetstidsmodell är flera. Det är bland annat ett sätt att utöka det hållbara arbetsmiljöarbetet.

– Vi vill se om det går att minska sjuktal och stress. Men det är också ett sätt att ta reda på om vi kan öka vår lönsamhet och effektivitet, säger Jessica Lundqvist, HR-ansvarig på Östersundshem.

Följeforskning med Mittuniversitetet
Östersundshem har tittat på studier från Stressforskningsinstitutet, och studerat arbetstidsförkortningsexempel på andra företag.

Men för att få legitimitet och valida resultat i projektet har Östersundshem också engagerat Mittuniversitetet för att göra en så kallad följeforskning.

Förhoppningen är att forskningsrapporten ska vara till nytta såväl för bolagets eget personal- och organisationsarbete som för andra företag.